Welkom bij

Cannock Chase Public

Wanneer kreeg u voor het laatst een goed gevoel bij het invorderingsproces? Bij Cannock Chase Public zetten we ons daar dagelijks voor in.

Cannock Chase Public

Cannock Chase Public adviseert en ondersteunt overheden bij het totale invorderingsproces. Wij voeren ons werk uit met als doel het evenwicht tussen financieel en sociaal rendement te bewerkstelligen. Cannock Chase Public is continu bezig met het bedenken en toepassen van innovatieve en slimme oplossingen. Hierdoor behalen wij structureel betere invorderingsresultaten en voorkomen kostenstapeling.

Direct Betalen

Heeft u een brief ontvangen over een openstaande rekening? Betaal deze hier eenvoudig online.

 

Betaal mijn rekening

Nieuws

Kostenoverzicht Kostenwet 2024

Bekijk het overzicht van de diverse kosten waaruit het bedrag van een dwangbevel bestaat:  het verschuldigde belastingbedrag, de aanmaningskosten en de dwangbevelkosten. 

Lees meer

Incasso en privacy: nieuwe wetgeving geeft bureaus meer verantwoordelijkheden én kansen

Druten, 5 december 2023 – Met het in werking treden van de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) op 1 maart 2024 is er duidelijkheid gekomen over de status van incassobureaus in het licht van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Incassokantoren worden door opdrachtgevers vaak gezien als verwerker, maar met de invoering van de Wki is er duidelijkheid

Lees meer

SCOPE voor gemeenten: meer inzicht in het invorderingsproces

Hoe ziet het invorderingsproces eruit binnen uw organisatie? Zijn alle elementen optimaal ingericht om uw proces zo efficiënt en goed mogelijk te laten verlopen? Wij toetsen ook of het invorderingsproces overeenkomt met de vernieuwde invorderingswet in combinatie met uw eigen invorderingsbeleid. De SCOPE van Cannock Chase Public geeft antwoord op die vragen. Onze consultants voeren in korte tijd een uitgebreide analyse uit en stellen een rapport op met de bevindingen én concrete verbeterpunten.

Lees meer

Thema's

Kostenoverzicht Kostenwet 2024

Bekijk het overzicht van de diverse kosten waaruit het bedrag van een dwangbevel bestaat:  het verschuldigde belastingbedrag, de aanmaningskosten en de dwangbevelkosten. 

Lees meer

Incasso en privacy: nieuwe wetgeving geeft bureaus meer verantwoordelijkheden én kansen

Druten, 5 december 2023 – Met het in werking treden van de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) op 1 maart 2024 is er duidelijkheid gekomen over de status van incassobureaus in het licht van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Incassokantoren worden door opdrachtgevers vaak gezien als verwerker, maar met de invoering van de Wki is er duidelijkheid

Lees meer

SCOPE voor gemeenten: meer inzicht in het invorderingsproces

Hoe ziet het invorderingsproces eruit binnen uw organisatie? Zijn alle elementen optimaal ingericht om uw proces zo efficiënt en goed mogelijk te laten verlopen? Wij toetsen ook of het invorderingsproces overeenkomt met de vernieuwde invorderingswet in combinatie met uw eigen invorderingsbeleid. De SCOPE van Cannock Chase Public geeft antwoord op die vragen. Onze consultants voeren in korte tijd een uitgebreide analyse uit en stellen een rapport op met de bevindingen én concrete verbeterpunten.

Lees meer

Sociale huisbezoeken als effectief middel bij financiële problemen

Maatschappelijk verantwoord invorderen staat hoog op de agenda bij gemeenten en waterschappen. Door de forse stijging van vaste lasten in 2021 en 2022 komen steeds meer Nederlandse huishoudens in financiële problemen. Het CPB (Centraal Plan Bureau) denkt dat het aantal in 2023 op kan lopen tot 500.000 huishoudens. Door snel en persoonlijk met deze burgers in contact te komen, kunnen gemeenten vroegtijdig concrete hulp bieden. Een efficiënte manier om persoonlijk in contact te komen zijn sociale huisbezoeken.  

Lees meer

Onze klanten

Gemeente Breda

Gemeente Breda: leefbare stad met de BBOOR

Steeds meer Nederlandse gemeenten overwegen om de BBOOR in te voeren. De Wet Bestuurlijke Boete Overlast Openbare Ruimte maakt het voor gemeenten mogelijk om zelf op te treden tegen overtredingen waar voorheen uitsluitend bestuurlijke herstelmaatregelen opgelegd konden worden. Het uitdelen van deze boetes helpt hen om de leefbaarheid in de stad te vergroten

Lees meer
Regionale Belasting Groep

Regionale Belasting Groep - inzet van huisbezoeken

Maatschappelijk verantwoord invorderen staat hoog op de agenda bij gemeenten en waterschappen. Hoe pak je dat aan en op welke manier maak je het onderscheid tussen de zogenaamde ‘niet-willers’ en ‘niet-kunners’? Door op de juiste manier invulling te geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid worden kostenverhogende maatregelen voorkomen. De Regionale Belasting Groep (RBG) zet Cannock Chase Public in om huisbezoeken af te leggen.

Lees meer

Hoe kunnen we je helpen?

Geen resultaten gevonden