Regionale Belasting Groep

Regionale Belasting Groep & inzet van huisbezoeken

Maatschappelijk verantwoord invorderen staat hoog op de agenda bij gemeenten en waterschappen. Hoe pak je dat aan en op welke manier maak je het onderscheid tussen de zogenaamde ‘niet-willers’ en ‘niet-kunners’? Door op de juiste manier invulling te geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid worden kostenverhogende maatregelen voorkomen. De Regionale Belasting Groep (RBG) zet Cannock Chase Public in om huisbezoeken af te leggen.

Het doel hiervan is om te achterhalen wat de leef- en woonsituatie van een klant is en gezamenlijk op zoek te gaan naar een haalbare oplossing. Dit huisbezoek blijkt een effectief middel te zijn om inzicht en grip te krijgen op huishoudens met problematische schulden. Wij spraken over de samenwerking met Linda Prins, Regiehouder/ specialist invordering bij RBG.

Invordering steeds persoonlijker

Het afleggen van preventieve huisbezoeken past bij een nieuwe manier van invorderen van de RBG. Persoonlijke aandacht helpt om in gesprek te komen met een klant die voorheen nergens op reageerde. Juist dat directe contact blijkt effectief te zijn om een gerichte aanpak te bepalen. Hierdoor worden openstaande posten sneller geïnd, wordt kostenstapeling voorkomen en is de klant eerder geholpen. Linda vertelt: “De klant staat bij ons altijd centraal. Daar past een sociale en persoonlijke aanpak bij, waaronder het afleggen van preventieve huisbezoeken in de minnelijke fase. Dat bezoek volgt na een aantal belpogingen. Een oplossing zoeken aan de voorkant, in plaats van een pleister plakken achteraf. We zijn ons ervan bewust dat niet elke klant gebaat is bij dezelfde oplossing. Daarom hanteren we een andere aanpak voor klanten die niet kunnen betalen.”

Geen deurwaarder, maar een huisbezoeker

Klanten van RBG ervaren de proactieve benadering als prettig. Tijdens een huisbezoek is het de insteek om de persoonlijke situatie van de klant in kaart te krijgen. Vervolgens worden de betaaloplossingen gezamenlijk besproken. Dat is een behoorlijk verschil met een bezoek achteraf, wanneer er een schuld is ontstaan en directe inning ervan het doel is. Linda licht toe: “De tijd van hard invorderen is voorbij. We merken dat klanten in veel gevallen juist blij verrast zijn dat ze niet voor extra kosten komen te staan. En voor ons zijn de huisbezoeken een manier om eindelijk inzicht te krijgen in de situatie achter de voordeur. Het helpt de RBG om sneller beslissingen te nemen over dossiers. Kan of wil iemand niet betalen? In het eerste geval gaan we samen met de klant op zoek naar een oplossing. Juist voor die groep zijn de huisbezoeken waardevol. Voor de groep die niet wil betalen hebben we een helder invorderingsbeleid.”

Voor de opstart van dit project heeft RBG in nauwe samenwerking met Cannock Chase Public een protocol ontwikkeld. Het is voor een groot deel mensenwerk, de medewerkers die aan de deur staan voelen vaak zelf al goed aan wat er speelt en proberen extra informatie te achterhalen. “Er komt geen deurwaarder langs om beslag te leggen, maar een huisbezoeker die wil helpen. Dat is een groot verschil”, geeft Linda aan. De verwachting is dat huisbezoeken ‘het nieuwe normaal’ worden voor een groep klanten waarmee het de RBG niet lukt om in contact te komen. RBG heeft een helder invorderingsbeleid. Cannock Chase Public wordt niet voor elke niet-betalende klant ingezet. Bij klanten waarvan de RBG weet dat er voldoende betaalcapaciteit is, wordt de invordering volgens de reguliere interne procedure behandeld, zonder de inzet van huisbezoeken.

“Voordat de dossiers bij ons binnenkomen maakt de RBG een selectie van de klanten die wij gaan bezoeken. Zij leveren bij ons de beschikbare data aan en reeds bekende informatie over de verhaalbaarheid. De huisbezoeker staat op die manier volledig geïnformeerd aan de deur.”

Maureen Kolijn Klantmanager Cannock Chase Public

Verhaalsrapporten als basis voor besluit

Hulpbehoevende burgers krijgen dankzij de huisbezoeken sneller de juiste hulp. Of dat nu een passende betalingsregeling, informatie over schuldhulpverlening of een kwijtscheldingsaanvraag is. “Cannock Chase Public is een waardevolle partner om mee samen te werken in dit project”, licht Linda toe. “We halen nu een maximaal resultaat uit het minnelijk traject. Zij zijn onze oren en ogen aan de deur. De verhaalsrapporten dienen voor ons als basis om een besluit te nemen over een dossier. Omdat we nu meer inzicht hebben in wat er speelt, kunnen we sneller een vordering als oninbaar aanmerken of juist overgaan tot verdere invordering.” In elke fase van het invorderen of het opleggen van een aanslag zoekt de RBG proactief contact met de klant. Daardoor wordt steeds opnieuw de kans geboden om een oplossing te zoeken voor de betalingsachterstand.

“We zien dat huisbezoeken deels de huidige beslagopdrachten vervangen. Gemeenten zijn steeds (meer) op zoek naar de praktische toepassing van maatschappelijk verantwoord invorderen. Door het afleggen van huisbezoeken krijg je meer inzicht in het klantenbestand dat niet of nauwelijks betaalt. Op langere termijn kan het ook een besparing opleveren in de uitvoeringskosten van de (dwang)invordering” 

Maureen Kolijn Klantmanager Cannock Chase Public

Cannock Chase Public heeft de kennis, ervaring, systemen en juiste medewerkers in huis om belastingsamenwerkingen, gemeenten en waterschappen te ondersteunen bij de uitvoering van preventieve huisbezoeken. Hulpbehoevende burgers krijgen dankzij de huisbezoeken sneller de juiste hulp. Lees hier meer over onze aanpak.

Wilt u vrijblijvend advies?

Jaco Baven
Directeur

Hoe kunnen we je helpen?

Geen resultaten gevonden