Innovatie

Cannock Chase Public is continu bezig met het bedenken van slimme oplossingen en nieuwe toepassingen. Dat gaat verder dan alleen digitale innovatie. We verdiepen ons graag in complexe vraagstukken van gemeentes, overheidsinstanties en waterschappen.

Gesprek met adviseur
Blijf op de hoogte
Volg ons op LinkedIn
Thema

Innovatie

Onze opdrachtgevers vinden innovatie belangrijk. Cannock Chase Public is dan ook continu bezig met het bedenken van slimme oplossingen en nieuwe toepassingen. Dat gaat verder dan alleen digitale innovatie. We verdiepen ons graag in complexe vraagstukken van gemeentes, overheidsinstanties en waterschappen. Daardoor ontstaan er vaak nieuwe ideeën, die wij gebruiken om onze opdrachtgevers en hun inwoners nog beter van dienst te zijn.

De burger staat centraal

Door de burger centraal te stellen zorgen we ervoor dat onze innovaties aansluiten bij de specifieke problematiek. Daarbij zijn wij ons steeds bewust van de sociaal-maatschappelijke functie die we hebben. Daarom hechten we veel waarde aan persoonlijk contact. Hierdoor zijn wij in staat vroegtijdig schuldenproblematiek te signalen, wat veel ellende voor de burger voorkomt.  

Als het nodig is, verwijzen we door naar hulpverlenende instanties of convenantpartners. En spreekt een burger geen Nederlands? Dan zorgen we ervoor dat een van onze meertalige medewerkers de burger in de eigen taal te woord staat. Onze ervaring leert dat door een goede uitleg betalingsproblemen worden voorkomen. Een oplossing is vaak dichterbij dan gedacht, maar taalbarrières vormen een obstakel.


Cannock Chase Public als adviseur

Als invorderingspartner staan wij dichtbij onze opdrachtgevers. We gaan graag een stap verder dan alleen invorderen en geven, op gepaste momenten, gericht advies. Soms komt dit voort uit een vraagstuk van onze opdrachtgever en zoeken wij naar een oplossing of nieuwe invalshoek. En zien wij zelf verbeterpunten of kansen? Dan pakken wij onze rol als adviseur en delen onze bevindingen. Wij onderhouden periodiek contact met verschillende buitenlandse overheden, zodat we hiervan leren en delen de bevindingen proactief met onze opdrachtgevers.Opdrachtgeversportaal

Als extra garantie voor onze opdrachtgevers werken wij ook met gescheiden administraties én gescheiden systemen. Met ons geavanceerde systeem TRACE voorkomen we dat er een grijs gebied ontstaat tussen wat geld is van onze opdrachtgevers en eigen geld. In TRACE zijn vorderingen bovendien 24/7 te volgen.Slimmer inrichten van processen

Wij richten onze eigen processen, en die van onze opdrachtgevers, steeds slimmer in. Dit doen wij om burgers die persoonlijk contact nodig hebben ook daadwerkelijk deze aandacht te geven. Tijdswinst wordt behaald door algemene acties verder te automatiseren. Ons systeem bijvoorbeeld bepaalt aan de hand van vooraf gedefinieerde onderwerpen in welk traject een vordering het beste past. Hierdoor versnellen wij het invorderingsproces, krijgen sneller de probleemgevallen in beeld en daar profiteren zowel onze opdrachtgevers als burgers van. Op dat moment gaan wij ons richten op de burgers die persoonlijke aandacht hebben en begeleiden hen in de juiste richting. We denken ook graag mee over nieuwe initiatieven om burgers financieel zelfredzaam te maken. 

Jaco Baven

Wilt u vrijblijvend advies?

Jaco Baven
directeur

Nieuws

Nieuws
2023-03-23 00:00:00

Sociale huisbezoeken als effectief middel bij financiƫle problemen

Maatschappelijk verantwoord invorderen staat hoog op de agenda bij gemeenten en waterschappen. Door de forse stijging van vaste lasten in 2021 en 2022 komen steeds meer Nederlandse huishoudens in financiële problemen. Het CPB (Centraal Plan Bureau) denkt dat het aantal in 2023 op kan lopen tot 500.000 huishoudens. Door snel en persoonlijk met deze burgers in contact te komen, kunnen gemeenten vroegtijdig concrete hulp bieden. Een efficiënte manier om persoonlijk in contact te komen zijn sociale huisbezoeken.  

Lees meer

Nieuws
2023-03-23 00:00:00

Berekening beslagvrije voet 2023

De herberekening van de beslagvrije voet is de afgelopen periode flink in het nieuws geweest. Het kabinet heeft het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen verhoogd met 10,15%. De achterliggende gedachte is dat werken zo meer loont en de gevolgen van de inflatie voor de koopkracht enigszins worden gecompenseerd. Wat niet is meegenomen in de gedachtegang van het Rijk is dat dit zeer nadelig uitpakt voor de debiteuren waarbij beslag is gelegd op het inkomen. De 10,15% verhoging vloeit dan namelijk rechtstreeks naar de schuldeiser, aangezien de beslagvrije voet niet (direct) wordt aangepast op de verhoging. Dit probleem speelt zowel bij mensen die loon ontvangen als bij uitkeringsgerechtigden, met uitzondering van bijstandsgerechtigden. Bij bijstand is de beslagvrije voet altijd een percentage van de uitkering. De inhouding wordt dan automatisch aangepast. 


Sinds de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking is getreden dient de beslagvrije voet (bvv) via een rekentool tot stand te komen. Daarnaast heeft elke beslaglegger de verplichting om de bvv iedere 12 maanden te herberekenen. Lokale overheden maken hiervoor gebruik van de diensten van het Inlichtingenbureau (IB) of de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG). Cannock Chase Public maakt gebruik van de diensten van SNG. 

Lees meer

Vul onderstaand formulier in

Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Neem contact op met Jaco Baven via
onderstaand formulier.


Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief