Innovatie

Cannock Chase Public is continu bezig met het bedenken van slimme oplossingen en nieuwe toepassingen. Dat gaat verder dan alleen digitale innovatie. We verdiepen ons graag in complexe vraagstukken van gemeentes, overheidsinstanties en waterschappen.

Gesprek met adviseur
Blijf op de hoogte
Volg ons op LinkedIn
Thema

Innovatie

Onze opdrachtgevers vinden innovatie belangrijk. Cannock Chase Public is dan ook continu bezig met het bedenken van slimme oplossingen en nieuwe toepassingen. Dat gaat verder dan alleen digitale innovatie. We verdiepen ons graag in complexe vraagstukken van gemeentes, overheidsinstanties en waterschappen. Daardoor ontstaan er vaak nieuwe ideeën, die wij gebruiken om onze opdrachtgevers en hun inwoners nog beter van dienst te zijn.

De burger staat centraal

Door de burger centraal te stellen zorgen we ervoor dat onze innovaties aansluiten bij de specifieke problematiek. Daarbij zijn wij ons steeds bewust van de sociaal-maatschappelijke functie die we hebben. Daarom hechten we veel waarde aan persoonlijk contact. Hierdoor zijn wij in staat vroegtijdig schuldenproblematiek te signalen, wat veel ellende voor de burger voorkomt.  

Als het nodig is, verwijzen we door naar hulpverlenende instanties of convenantpartners. En spreekt een burger geen Nederlands? Dan zorgen we ervoor dat een van onze meertalige medewerkers de burger in de eigen taal te woord staat. Onze ervaring leert dat door een goede uitleg betalingsproblemen worden voorkomen. Een oplossing is vaak dichterbij dan gedacht, maar taalbarrières vormen een obstakel.


Cannock Chase Public als adviseur

Als invorderingspartner staan wij dichtbij onze opdrachtgevers. We gaan graag een stap verder dan alleen invorderen en geven, op gepaste momenten, gericht advies. Soms komt dit voort uit een vraagstuk van onze opdrachtgever en zoeken wij naar een oplossing of nieuwe invalshoek. En zien wij zelf verbeterpunten of kansen? Dan pakken wij onze rol als adviseur en delen onze bevindingen. Wij onderhouden periodiek contact met verschillende buitenlandse overheden, zodat we hiervan leren en delen de bevindingen proactief met onze opdrachtgevers.Opdrachtgeversportaal

Als extra garantie voor onze opdrachtgevers werken wij ook met gescheiden administraties én gescheiden systemen. Met ons geavanceerde systeem TRACE voorkomen we dat er een grijs gebied ontstaat tussen wat geld is van onze opdrachtgevers en eigen geld. In TRACE zijn vorderingen bovendien 24/7 te volgen.Slimmer inrichten van processen

Wij richten onze eigen processen, en die van onze opdrachtgevers, steeds slimmer in. Dit doen wij om burgers die persoonlijk contact nodig hebben ook daadwerkelijk deze aandacht te geven. Tijdswinst wordt behaald door algemene acties verder te automatiseren. Ons systeem bijvoorbeeld bepaalt aan de hand van vooraf gedefinieerde onderwerpen in welk traject een vordering het beste past. Hierdoor versnellen wij het invorderingsproces, krijgen sneller de probleemgevallen in beeld en daar profiteren zowel onze opdrachtgevers als burgers van. Op dat moment gaan wij ons richten op de burgers die persoonlijke aandacht hebben en begeleiden hen in de juiste richting. We denken ook graag mee over nieuwe initiatieven om burgers financieel zelfredzaam te maken. 

Jaco Baven

Wilt u vrijblijvend advies?

Jaco Baven
directeur

Nieuws

Algemeen
2022-06-13 00:00:00

Cannock Chase Public & NSR

Behaalde resultaten Q1 2022

Sinds medio Q4 2021 werken we samen met NSR/Geldfit om mensen structureel uit de schulden te helpen. Onze medewerkers helpen mensen met geldzorgen door hen vroegtijdig, via het NSR-platform Geldfit.nl/cannock naar een laagdrempelige route voor passende schuldhulp te wijzen. Daarmee worden schulden beperkt of zelfs voorkomen en werken wij samen met de NSR aan een Nederland zonder geldzorgen.

In Q1 2022 hebben bijna 95.000 mensen een eerste stap gezet naar financiële gezondheid door te bellen met de hulplijn van de NSR (0800 8115) of via een online test zelfinzicht gekregen door een persoonlijk advies.

Als organisatie zijn wij enorm trots dat we hier een bijdragen aan mogen leveren!

Lees meer

Algemeen
2022-06-13 00:00:00

Traineeships Cannock Chase Public

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

De media staan er vol mee: hoogspanning op de arbeidsmarkt! De werkloosheid in Nederland is nog niet eerder zo laag geweest en de krapte op de arbeidsmarkt nog niet eerder zo groot. Tegelijkertijd neemt de vraag naar gespecialiseerd personeel toe en is het niet de verwachting dat dit op korte termijn gaat veranderen. Tel daarbij op de vergrijzing van de beroepsbevolking, de ontwikkelingen in het publieke domein zoals de Kinderopvang, Toeslagaffaire, invordering TOZO, de oplopende inflatie en de implementatie van sociaal verantwoord invorderen. Dit alles zorgt voor een enorme werkdruk, ook in de publieke sector.


Tijdelijk inhuur van specialisten is voor veel gemeentelijke organisaties een passende oplossing, maar de marktontwikkelingen hebben ook in de arbeidsbemiddeling een enorme impact. Bij ons, maar ook bij onze concullega’s. Dit vraagt om flexibiliteit en creatieve oplossingen, waarin zowel de organisaties aan de vraagkant als aanbodkant een essentiële rol spelen. Met partnering kunnen wij een toekomstig (structureel) tekort aan invorderingsmedewerkers (deels) voorkomen.


Lees meer

Vul onderstaand formulier in

Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Neem contact op met Jaco Baven via
onderstaand formulier.


Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief