Visie

Cannock Chase Public adviseert en ondersteunt overheden bij het totale invorderingsproces. Wij voeren ons werk uit met als doel het evenwicht tussen financieel en sociaal rendement te bewerkstelligen.

Cannock Chase Public adviseert en ondersteunt overheden bij het totale invorderingsproces. Van het opleggen van de aanslag tot en met de (dwang)invordering, ondersteund door dataverrijking in combinatie met een volledig transparante manier van werken. Wij voeren ons werk uit met als doel het evenwicht tussen financieel en sociaal rendement te bewerkstelligen. Met onze proactieve en persoonsgerichte aanpak signaleren wij vroegtijdig schuldenproblematiek en bepalen welke acties het beste passen.

Slimme oplossingen voor overheden

Wij werken al meer dan 25 jaar binnen het publieke domein. Cannock Chase Public is continu bezig met het bedenken en toepassen van innovatieve en slimme oplossingen. Hierdoor behalen wij structureel betere invorderingsresultaten en voorkomen wij kostenstapeling.

Klantgericht invorderen

Door oog te hebben voor de situatie van de klant (debiteur) wordt kostenstapeling voorkomen en vorderen wij effectief in. Multi-schuldenproblematiek signaleren we zo vroeg mogelijk. Onze eigen deurwaarders schatten de situatie ter plaatse in, waarna we gepaste vervolgstappen bepalen.

“Wij staan voor adequaat invorderen tegen lagere kosten voor de belastingschuldige en leggen bijvoorbeeld niet zomaar beslag. Bij het invorderen houden we rekening met ‘niet-kunners’ en ‘niet-willers’. Daar stemmen wij onze aanpak op af. Mensen met schulden moeten kunnen blijven eten, wonen en zorgen.”

Jaco Baven Commercieel directeur Cannock Chase Public

Dataverrijking

Cannock Chase Public ondersteunt, als professionele invorderaar, diverse overheden met dataprojecten. Het verrijken van data levert onze opdrachtgevers enorm veel inzichten op. Wij grijpen iedere contactmogelijkheid dan ook aan om data te verzamelen, deze te digitaliseren en leveren deze data aan onze klanten terug. Daarnaast gebruiken wij data om doelgroepen te analyseren en te segmenteren. Met deze uitkomsten kunnen wij vervolgens de vervolgstappen nog beter bepalen, waardoor we in staat zijn gerichter en effectiever in te vorderen.

Hoe kunnen we je helpen?

Geen resultaten gevonden