Detachering & Interim management

Cannock Chase Public ondersteunt (semi) overheidsinstanties die behoefte hebben aan tijdelijke versterking bij het totale invorderingsproces. Wij detacheren gespecialiseerde medewerkers met kennis van belastinginvordering.

Direct contact

Maak nu meteen een afspraak met één van onze adviseurs.

AFSPRAAK MAKEN
    088 11 68 100
Gesprek met adviseur
Blijf op de hoogte
Volg ons op LinkedIn
Dienst
Detachering & Interim management

Landelijke ondersteuning van meer dan 60 vakspecialisten 

De NVVk verwacht een toename van minimaal 30% aan schuldhulpbehoevenden en ex-ondernemers die dankzij de Corona crisis hun baan en/of bedrijf zijn verloren. De extra werkzaamheden voor medewerkers op het gebied van (Tozo) regelingen, bijstandsuitkeringen, schuldhulpaanvragen nemen al sterk toe. Dit zorgt voor grote druk op de verschillende afdelingen binnen het sociaal domein bij gemeenten.

Met onze detacheringsdienst ondersteunen wij u met de inzet van tijdelijk extra personeel. Onze detacheringsspecialisten zijn inzetbaar op het gebied van Schuldhulpverlening (met actuele kennis van de nieuwe Wgs per 1 januari 2021), Inkomen & Tozo (met kennis van de participatiewet) en Terugvordering en Verhaal. 

Wij garanderen snel beschikbare kwalitatieve professionals die, zonder inwerkperiode, direct operationeel inzetbaar op een caseload zijn. Onze medewerkers zijn goed opgeleid, hebben kennis van de meest gebruikte IT systemen en ervaring op diverse gebieden, ook binnen het sociaal domein.

Wij bieden landelijke ondersteuning middels de inzet van meer dan 60 vakspecialisten bij u op locatie op het gebied van: 

Invordering Belastingen:

 • Invordering van belastingaanslagen
 • Kwijtschelding
 • Bezwaar- en beroepschriften
 • Debiteurenbeheer
 • Projecten advies op invordering

Sociaal Domein:

 • Schuldhulpverlening
 • Budgetbeheer of budget coaching
 • Participatiewet
 • Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning)
 • Terugvordering en verhaal

Cannock Chase Public ondersteunt (semi) overheidsinstanties die behoefte hebben aan tijdelijke versterking bij het totale invorderingsproces. Wij detacheren gespecialiseerde medewerkers met kennis van belastinginvordering, Kwijtschelding en binnen het sociaal domein met Terugvordering en Verhaal. Daarnaast hebben wij deskundige medewerkers die als schuldhulpverlener of budgetcoach ingezet worden.

Cannock Chase is volwaardig NVVK-lid en onze deskundigen in het sociaal domein werken conform deze richtlijnen. Cannock Chase staat u bij met professioneel advies over vraagstukken bij invordering en binnen het sociaal domein. Dit doen wij met de beste mensen en middelen. Onze detacheringsmedewerkers zijn bekend met handelen volgens de LEAN-methodiek.

De voordelen van detachering en interim-management op een rij:

 • Continuïteit en effectiviteit in uw bedrijfsvoering
 • Opvang tijdens ziekte of verlof
 • Aanscherpen van uw invorderingsbeleid, actualiseren van de leidraad
 • Optimalisatie van de (werk)processen
 • Functionele inrichting van IT-systemen
 • Extra capaciteit bij tijdelijke drukte
 • Specifieke kennis en vaardigheden (juridisch en communicatief)
 • Tactvolle benadering van uw debiteuren
 • Effectieve aanpak op uw schuldhulpverleningsbehoevende burgers
 • Succesvolle schuldregelingen binnen de integrale Schuldhulpverlening

Wilt u meer weten over detachering van onze specialisten? Wij gaan graag met u in gesprek!

Neem dan contact op met Valentijn de Jong, manager insourcing, via 06-48980110 of stuur een mail.


Expert op het gebied van advies & detachering

Nieuws

Algemeen
2022-06-13 00:00:00

Cannock Chase Public & NSR

Behaalde resultaten Q1 2022

Sinds medio Q4 2021 werken we samen met NSR/Geldfit om mensen structureel uit de schulden te helpen. Onze medewerkers helpen mensen met geldzorgen door hen vroegtijdig, via het NSR-platform Geldfit.nl/cannock naar een laagdrempelige route voor passende schuldhulp te wijzen. Daarmee worden schulden beperkt of zelfs voorkomen en werken wij samen met de NSR aan een Nederland zonder geldzorgen.

In Q1 2022 hebben bijna 95.000 mensen een eerste stap gezet naar financiële gezondheid door te bellen met de hulplijn van de NSR (0800 8115) of via een online test zelfinzicht gekregen door een persoonlijk advies.

Als organisatie zijn wij enorm trots dat we hier een bijdragen aan mogen leveren!

Lees meer

Algemeen
2022-06-13 00:00:00

Traineeships Cannock Chase Public

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

De media staan er vol mee: hoogspanning op de arbeidsmarkt! De werkloosheid in Nederland is nog niet eerder zo laag geweest en de krapte op de arbeidsmarkt nog niet eerder zo groot. Tegelijkertijd neemt de vraag naar gespecialiseerd personeel toe en is het niet de verwachting dat dit op korte termijn gaat veranderen. Tel daarbij op de vergrijzing van de beroepsbevolking, de ontwikkelingen in het publieke domein zoals de Kinderopvang, Toeslagaffaire, invordering TOZO, de oplopende inflatie en de implementatie van sociaal verantwoord invorderen. Dit alles zorgt voor een enorme werkdruk, ook in de publieke sector.


Tijdelijk inhuur van specialisten is voor veel gemeentelijke organisaties een passende oplossing, maar de marktontwikkelingen hebben ook in de arbeidsbemiddeling een enorme impact. Bij ons, maar ook bij onze concullega’s. Dit vraagt om flexibiliteit en creatieve oplossingen, waarin zowel de organisaties aan de vraagkant als aanbodkant een essentiële rol spelen. Met partnering kunnen wij een toekomstig (structureel) tekort aan invorderingsmedewerkers (deels) voorkomen.


Lees meer

Vul onderstaand formulier in

Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Vul onderstaand formulier in

Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief