SCOPE voor gemeenten: meer inzicht in het invorderingsproces

Hoe ziet het invorderingsproces eruit binnen uw organisatie? Zijn alle elementen optimaal ingericht om uw proces zo efficiënt en goed mogelijk te laten verlopen? Wij toetsen ook of het invorderingsproces overeenkomt met de vernieuwde invorderingswet in combinatie met uw eigen invorderingsbeleid. De SCOPE van Cannock Chase Public geeft antwoord op die vragen. Onze consultants voeren in korte tijd een uitgebreide analyse uit en stellen een rapport op met de bevindingen én concrete verbeterpunten.

Van proces tot beleid

Tijdens de SCOPE nemen we alle onderdelen van het invorderingsproces onder de loep. Van het huidige proces tot het beleid, de manier waarop de organisatie is ingericht, de systemen en rapportages die worden gebruikt. We voeren een kwantitatieve en kwalitatieve analyse uit, waaruit een visie op de toekomst volgt met aanbevelingen. Dit proces wordt volledig onafhankelijk uitgevoerd.

Bij het uitvoeren van de SCOPE kijken we naar de volgende vier elementen:

  • De organisatie en besturing
  • De tools en ICT-systemen
  • Processen
  • Mensen en cultuur

“Nadat alle elementen zijn geanalyseerd volgt een advies. We geven duidelijk aan op welke punten het proces volgens ons efficiënter kan. Soms zijn dit relatief kleine dingen, zoals de manier waarop sommige rapportages zijn ingericht. Maar ook grotere onderwerpen komen aan bod, zoals het beleid: strookt dit wel met het invorderingsproces en weten alle medewerkers eigenlijk precies wat van hen wordt verwacht?”

Danka Voskuilen en Denise van Braak Consultants

Focus op maatwerk

Maatwerk wordt tijdens het invorderingsproces steeds belangrijker. Het resultaat van de invorderingsacties die worden uitgevoerd, kan voor een deel worden voorspeld. Heeft het eigenlijk wel zin om alle burgers dezelfde aanmaning te sturen? Of kunnen we beter telefonisch contact leggen om te achterhalen wat er speelt? Daarmee gaan we van generiek- naar specifiek invorderen en worden betalingsproblemen sneller zichtbaar. Bovendien kost elke aanmaning geld, zowel voor de burger als de organisatie. Voorkomen is nog steeds beter dan genezen.

“Onder maatschappelijk verantwoord incasseren verstaan we ook dat er proactief wordt gehandeld wanneer duidelijk is dat er betalingsproblemen zijn. Als automatische incasso’s bijvoorbeeld meerdere keren worden gestorneerd kan dat een teken zijn dat er meer aan de hand is. Daar tijdig op acteren is belangrijk, de behoefte aan een signaalfunctie en eerdere contactmomenten is groot bij lokale overheden. Ook daarvoor is uitgebreid aandacht tijdens het uitvoeren van ons onderzoek. Hiermee kunnen we voorkomen dat de problematiek in een huishouden pas ontdekt wordt bij het bezoek van een deurwaarder.”

Danka Voskuilen en Denise van Braak Consultants

Meer informatie over de SCOPE van Cannock Chase Public?

Hoe kunnen we je helpen?

Geen resultaten gevonden