Sociaal domein

Terugvorderen & verhaal

Terugvordering en verhaal van sociale uitkeringen? Dat vraagt om slimme middelen die bijdragen aan de financiële zelfredzaamheid van schuldenaars.

Slimme terugvordering en verhaal

Sociale diensten staan onder grote druk om de uitgaven onder controle te houden. Dat is geen gemakkelijke opgave. De rijksbijdragen lopen terug, terwijl kosten van de bijstand alleen maar toenemen. Vooral de invordering van dossiers ouder dan zes maanden blijkt problematisch. Wij hebben veel ervaring met terugvordering en verhaal en boeken mooie resultaten met onze slimme werkwijze..

Meer weten?

We hebben een speciale brochure 'Laagste kosten' voor je samengesteld.

Wat Cannock Chase doet

Terugvordering

 • Maken van de berekening van het te veel of ten onrechte ontvangen bedrag;
 • Maken van de rapportage en het terugvorderingsbesluit naar aanleiding van beëindigingsonderzoeken;
 • Het opleggen van boetes en het voeren van boetegesprekken;
 • Uitvoeren van het totale invorderingsproces.

Invordering

 • Aanschrijven van de debiteur;
 • Contact zoeken met de debiteur via telefoon, mail en WhatsApp (tevens in de avonduren en op zaterdag) gedurende het gehele invorderingsproces;
 • Onderzoek naar verhaals- of beslagmogelijkheden via diverse bronnen (UWV, RDW, EDR);
 • Uitvoeren van het invorderingsproces.

Verhaal

 • Aanschrijven onderhoudsplichtige;
 • Maken van draagkrachtberekening;
 • Vertegenwoordiging in de rechtbank;
 • Uitvoeren van invorderingsproces.

Juridische ondersteuning

 • Het behandelen van bezwaarschriften, deelname in de bezwarencommissie en vertegenwoordiging in rechte;
 • Advisering

Data verzamelen

Om de schuldenaar zo goed mogelijk in beeld te krijgen, koppelen we binnen de kaders van de privacywetgeving gegevens van onder meer het UWV, Kadaster, Rijksbelastingdienst, CJIB, RIB en het Inlichtingenbureau aan commerciële data en informatie vanuit sociale media (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram). Hierna delen we de debiteur in naar leeftijd, bevolkingsgroep, bevolkings- en betalingshistorie en betalingsgedrag. Met al deze informatie stellen we een risicoanalyse op. Die bepaalt uiteindelijk de wijze waarop we de debiteur gaan benaderen.

Bevoorschotting

Gemeenten kunnen ook behoeften hebben aan cash. Dankzij onze unieke samenwerking met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) kunnen we met bevoorschotting direct een deel van (oude) schulden van sociale diensten van gemeenten overnemen. We ‘kopen’ zo het kostenrisico voor een organisatie af en ‘bevoorschotten’ de toekomstige opbrengst van de debiteurenportefeuille. Ook belastingschulden kunnen wij bevoorschotten voor gemeenten. Dit doen we zonder tussenkomst van de BNG.

Hoe kunnen we je helpen?

Geen resultaten gevonden