Invordering

Belastingen

80% van alle gemeenten en waterschappen in Nederland besteedt invorderingswerk uit aan Cannock Chase Public.
Zij profiteren van een zorgvuldig uitgevoerd invorderingsproces.

Optimale en geruisloze invordering

De belastinginvordering uitbesteden? Cannock Chase Public helpt u graag. Wij nemen invorderingsvraagstukken van onze opdrachtgevers uit handen. Onze mensen en middelen zorgen voor een optimale, professionele en geruisloze invordering. Het ultieme doel is om belastingplichtigen die niet willen betalen, in actie te laten komen. Dat is wel zo eerlijk tegenover de welwillende niet kunnende betalers.

Dit bieden wij op het gebied van belastinginvordering:

Overnemen van het invorderingsproces

Bij Cannock Chase Public richten we ons op het overnemen van volledige invorderingsprocessen. We hebben de expertise, systemen en mensen in huis om processen goedkoper, sneller en binnen vooraf overeengekomen termijnen uit te voeren. Dankzij ons klantenportaal heeft elke opdrachtgever 24/7 inzicht in onze prestaties.

Slimme werkprocessen

De kennis en ervaring die wij opdoen zetten wij graag om naar concrete plannen voor overheden. Op deze manier integreren wij slimmere werkprocessen bij onze opdrachtgevers in de publieke sector. Onze ervaring leert dat er vaak nog veel winst is te behalen op het gebied van dataverrijking, efficiency en nieuwe communicatiekanalen. Dit levert vaak al op korte termijn veel op en bespaart u tijd.

Huisbezoek van belastingdeurwaarders

De belastingdeurwaarders van Cannock Chase Public werken landelijk. Onze ervaren en betrokken medewerkers leggen ruim 300.000 huisbezoeken per jaar af. Al onze belastingdeurwaarders kennen de regio en gaan op een tactvolle wijze met belastingschuldigen de dialoog aan. Zij houden rekening met verschillende belangen en zijn bovendien uitgerust met moderne apparatuur, zodat zij belastingplichtigen alle betaalgemak bieden. Denk hierbij aan pinapparatuur en een betaalapp. Dankzij deze kennis en onze persoonlijke benadering leidt ruim 65% van de eerste huisbezoeken direct tot een betaling. 

Meer dan belastinginvordering

Cannock Chase Public wordt door opdrachtgevers ingezet voor de invordering van onder andere ozb, riool- en reinigingsrecht, toeristenbelasting, hondenbelasting en precario. Wij verzorgen voor onze opdrachtgevers ook de naheffingsaanslagen parkeerbelasting in binnen- en buitenland, inning van bestuurlijke boetes en invordering van onterecht uitgekeerde uitkeringen.

Wilt u vrijblijvend advies?

Jaco Baven
Directeur

Hoe kunnen we je helpen?

Geen resultaten gevonden