Stand van zaken rondom “Wet vereenvoudiging beslagvrije voet”

Vanaf 1 januari 2021 treedt de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking. Gevolg is dat het proces rondom loonvordering / vereenvoudigd loonbeslag moet worden aangepast. 


Het uitgangspunt van deze wet is de introductie van een transparante, eenvoudig te controleren norm voor de berekening en vaststelling van de beslagvrije voet (bvv). Deze heldere norm zorgt voor bescherming van de schuldenaar omdat hiermee wordt voorkomen dat iemand onder het absolute bestaansminimum terecht komt. De beslagleggers moeten vanaf de inwerkingtreding van de wet deze bvv hanteren.

 

Gemeenten vorderen zelf Tozo terug

Bij het vaststellen van de bvv moet de beslagleggende partij gebruik maken van een rekenmodule zodat de berekening van de bvv op een uniforme wijze wordt gedaan. Een groot voordeel van deze rekenmodule is dat de beslagleggende partij de basisgegevens voor de bvv niet meer zelf hoeft te verzamelen.

De rekenmodule wordt door twee partijen aangeboden, namelijk het Inlichtingenbureau/ BKWI en SNG (Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders). Deze twee partijen maken gebruik van informatie uit de Basisregistratie Personen en de UWV Polisadministratie.

Daarnaast introduceert de wet de rol van coördinerend deurwaarder. De coördinerend deurwaarder krijgt verantwoordelijkheden met betrekking tot de berekening van de bvv, het innen en verdelen van betalingen en de communicatie richting schuldenaren, andere beslagleggers en inhoudingsplichtigen.

 

Wij hebben ervoor gekozen om met de rekenmodule van SNG te gaan werken. SNG is een innovatieve partij die op basis van een heldere aanpak en planning de SNG Rekenmodule vBVV heeft ontwikkeld. SNG beschikt over expertise op het snijvlak van invordering en informatisering. Al 25 jaar zorgt SNG voor het digitaal veilig ontsluiten van privacygevoelige informatie voor deurwaarders en organisaties in het publieke domein. De SNG Rekenmodule vBVV berekent niet alleen de eenvoudige gevallen, maar ook de complexe en bepaalt geautomatiseerd (de volgorde van) het beslagobject conform de wet.

Dankzij onze contacten met de VNG, Ministerie van SZW en de samenwerking met SNG hebben wij de aanpassingen voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet gereed. Op dit moment worden interne processen ontwikkeld om de SNG Rekenmodule vBVV te implementeren in onze werkstructuur. In september volgen de eerste (keten)testen. Cannock Chase Public en SNG werken gezamenlijk aan de aanpassingen zodat we per januari invulling kunnen geven aan de wetswijziging vereenvoudiging beslagvrije voet.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Karlijn Ploegmakers per e-mail naar:
Karlijn.Ploegmakers@cannockchase.nl

Hoe kunnen we je helpen?

Geen resultaten gevonden