Sociale huisbezoeken succesvol bij vroegsignalering

Op 1 januari 2021 gaat de wetswijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in. Dat past bij de brede schuldenaanpak van het kabinet. Deze wijziging laat zien dat vroegsignalering meer dan ooit centraal komt te staan bij de aanpak van schuldenproblematiek.

Eén van de doelstellingen van deze wetswijziging is dat burgers met financiële problemen snel worden opgemerkt en worden doorverwezen naar het juiste loket. De gemeenten bekijken vervolgens of deze burgers in aanmerking komen voor bijvoorbeeld kwijtschelding en/ of schuldhulpverlening.

Werkwijze gemeenten

De verwachting is dat de wetswijziging extra werkzaamheden voor gemeenten met zich mee brengt. Er moet straks namelijk snel en proactief contact worden gezocht met burgers. Op dit moment is het contact vanuit de gemeente met burgers veelal schriftelijk. Telefonisch contact of huisbezoeken vinden minder plaats vanwege het ontbreken van gegevens of gebrek aan capaciteit bij de gemeenten. Een groot deel van de belastingplichtigen met een betalingsachterstand en/ of schuldenproblematiek wordt vaak niet bereikt.

 

Ondersteuning door Cannock Chase Public

Cannock Chase Public ondersteunt gemeenten bij het bereiken van burgers met een betalingsachterstand. Ons doel is om persoonlijk in contact te komen met deze burgers. Wij leggen hiervoor sociale huisbezoeken af om te ontdekken wat zich achter de voordeur afspeelt. Uiteraard geheel volgens de RIVM richtlijnen. Een effectieve methode om in gesprek te komen met burgers die worstelen met schuldenproblematiek. Onze gecertificeerde medewerkers weten precies hoe zij een tactvolle dialoog voeren. Zij brengen de problemen snel in kaart en verwijzen de burger direct door naar het juiste loket.

Van bellen en mailen tot het afleggen van huisbezoeken

Onze primaire focus is om snel in contact komen met de betreffende burgers met een betaalachterstand. De drempel om met ons de dialoog aan te gaan proberen wij zo laag mogelijk te houden. Daarom krijgt elke portefeuille een specifieke aanpak. We segmenteren de beschikbare data naar groepen en baseren daarop de beste aanpak om persoonlijk in contact te komen. Communicatiemiddelen worden door onze methodiek zo efficiënt mogelijk ingezet. Van brieven en e-mails tot belpogingen en sociale huisbezoeken. Eventueel worden aanvullende maatwerkproducten ingezet die passen bij de benadering van burgers met veel schulden. Dit zijn bijvoorbeeld informatieavonden en spreekuren.

Succesvol project bij een van onze opdrachtgevers

Voor een grote opdrachtgever hebben wij projectmatig ruim 3.000 moeilijk bereikbare belastingplichtigen benaderd. Na de eerste fase van 2 weken hebben wij één derde van deze groep persoonlijk gesproken. Bij de burgers waarmee wij telefonisch niet in contact kwamen is een sociaal huisbezoek afgelegd. Onze gecertificeerde buitendienstmedewerkers hebben in meer dan 50% van de gevallen een regeling afgesproken of mensen direct doorverwezen ten behoeve van kwijtschelding en/ of schuldhulpverlening. Door het persoonlijke contact is verdere kostenstapeling bij onze opdrachtgever voorkomen en is er veel waardevolle achtergrondinformatie ontvangen over de desbetreffende burgers.

 

Specialist in het sociaal domein

Binnen Cannock Chase Public is veel kennis en ervaring aanwezig over het sociaal domein. Wij zijn landelijk actief bij kleine, middelgrote en de top-5 gemeenten van Nederland. Onze specialisten zijn direct operationeel inzetbaar, hebben ervaring op diverse gebieden binnen het sociaal domein en kennis van de actuele wet- en regelgeving, waaronder de participatiewet als de gewijzigde Wgs. Heeft u behoefte aan tijdelijke ondersteuning? Detachering is een perfecte oplossing om grote drukte op te vangen! Wij gaan graag met u in gesprek.

Wilt u vrijblijvend advies?

Jaco Baven
directeur

Hoe kunnen we je helpen?

Geen resultaten gevonden