Sociale huisbezoeken als effectief middel bij financiële problemen

Maatschappelijk verantwoord invorderen staat hoog op de agenda bij gemeenten en waterschappen. Door de forse stijging van vaste lasten in 2021 en 2022 komen steeds meer Nederlandse huishoudens in financiële problemen. Het CPB (Centraal Plan Bureau) denkt dat het aantal in 2023 op kan lopen tot 500.000 huishoudens. Door snel en persoonlijk met deze burgers in contact te komen, kunnen gemeenten vroegtijdig concrete hulp bieden. Een efficiënte manier om persoonlijk in contact te komen zijn sociale huisbezoeken.  

In eerdere artikelen zijn wij uitgebreid ingegaan op sociale huisbezoeken als middel om met burgers in gesprek te komen. Het doel van deze huisbezoeken is om te achterhalen wat de leef- en woonsituatie van een burger is. Vanuit deze inventarisatie gaan wij gezamenlijk met de burger op zoek naar een structurele en haalbare oplossing voor de openstaande vordering(en).  

Cannock Chase Public voert voor meerdere opdrachtgevers sociale huisbezoeken uit. Dit blijkt een zeer effectief middel om inzicht en grip te krijgen op burgers met terugkerende openstaande vorderingen en mogelijke financiële problemen. Onze aanpak is anders dan bij een regulier invorderingsproces, waarbij efficiënt innen van de vordering het primaire doel is. Onze huisbezoekers nemen de tijd om op een open en constructieve wijze het gesprek aan te gaan met de burger.  

Burgers voelen zich hierdoor meer op hun gemak, delen hierdoor informatie en ervaren het gesprek als prettig en oplossingsgericht. Dit blijkt ook uit de resultaten. 

Onze huisbezoekers spreken gemiddeld 50% van de burgers die wij bezoeken. Dit percentage is boven verwachting hoog op een doelgroep met vaak multi schuldenproblematiek. Ook betreft het een doelgroep waar in het verleden vaak geen persoonlijk contact mee is geweest. Vanuit het persoonlijk contact realiseren wij haalbare oplossingen voor de betreffende burgers en voor onze opdrachtgevers: 

  • Ruim 10% van de burgers geeft toestemming voor een toets om te bekijken of zij in aanmerking komen voor kwijtschelding; 
  • Bijna 10% van de burgers komt in aanmerking voor schuldhulpverlening, budgetbeheer of een andere hulpinstantie. Deze burgers verwijzen wij direct door naar het juiste loket; 
  • Ruim 50% van de burgers die wel kunnen betalen treft alsnog een passende betalingsregeling; 
  • Bij alle persoonlijke gesprekken worden contactgegevens verrijkt, zodat in de toekomst nog efficiënter contact kan worden gelegd. 

 

De resultaten tonen aan dat sociale huisbezoeken effectief zijn voor burgers met meerdere en vaak langdurig openstaande vorderingen. Burgers die wel kunnen betalen maar waar lastig contact mee wordt gemaakt worden geholpen door hen bijvoorbeeld een machtiging voor automatische incasso aan te bieden. Hiermee wordt voorkomen dat deze burgers betaalachterstanden oplopen en hierdoor in het dwanginvorderingsproces terecht komen. Dit geldt ook voor burgers die in aanmerking komen voor kwijtschelding of schuldhulpverlening of budgetbeheer aanvragen. Op termijn worden hierdoor de invorderingskosten voor de gemeente verlaagd en worden burgers niet met onnodige- vaak kostenverhogende invorderingsacties geconfronteerd. De inzet van sociale huisbezoeken zorgt dus voor sociaal en financieel rendement voor alle betrokkenen. 

Wilt u vrijblijvend advies?

Jaco Baven

Directeur

Hoe kunnen we je helpen?

Geen resultaten gevonden