SNG Rekenmodule is live

Na een complexe implementatie zijn we erin geslaagd om de juiste koppelingen te maken voor de SNG Rekenmodule vBVV. Samen met SNG hebben we de afgelopen maanden gewerkt aan de uitrol van deze module.

Bij het vaststellen van de beslagvrije voet moet de beslagleggende partij gebruik maken van een rekenmodule zodat de berekening van de BVV op een uniforme wijze wordt gedaan. Een groot voordeel van deze rekenmodule is dat de beslagleggende partij de basisgegevens voor de BVV niet meer zelf hoeft te verzamelen. Met de implementatie van de rekenmodule gaat het nieuwe proces Loonvordering van start, inclusief de bevraging via de SNG rekenmodule.

Dit betekent dat wij vanaf woensdag 21 april 2021 de loonvordering conform de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet uitvoeren.

Update issue 155

Te lage BVV bij ontbreken maandelijkse vakantietoeslag

Zoals u wellicht via de communicatie van de VNG heeft vernomen, is er geconstateerd dat er mogelijk een te lage beslagvrije voet (BVV) wordt vastgesteld bij onder andere inwoners met een Participatiewet uitkering. De specificaties van de BVV rekenregels, gaan ervan uit dat de vakantietoeslag maandelijks wordt doorgegeven aan de Polisadministratie.

Dit blijkt in de praktijk niet altijd het geval te zijn, omdat verschillende inkomensverstrekkers, waaronder ook gemeenten bij bijstandsuitkeringen, de vakantietoeslag jaarlijks doorgeven. We houden rekening met deze situatie bij de berekening van de beslagvrije voet van debiteuren met een Participatiewet uitkering.

Mocht u nog vragen hebben over deze berichtgeving dan kun u het beste contact opnemen met Karlijn Ploegmakers, e-mailadres: Karlijn.Ploegmakers@cannockchase.nl

Wilt u vrijblijvend advies?

Jaco Baven
directeur

Hoe kunnen we je helpen?

Geen resultaten gevonden