Huisbezoeken brengen meer inzicht en helpen burgers op weg

Vroegsignalering staat meer dan ooit centraal in de aanpak van schuldenproblematiek. Het afleggen van huisbezoeken is een effectief middel om inzicht te verkrijgen in de doelgroep. Deze doelgroep wordt vooraf gedefinieerd, want huisbezoeken worden niet in alle gevallen ingezet. Als uitvoerende organisatie zien wij bij Cannock Chase Public dat het om een steeds terugkerende doelgroep gaat. Deze doelgroep heeft over het algemeen geen mogelijkheid om tot betaling over te gaan, de schulden lopen op en het is lastig om met deze burgers in contact te komen. 

Een huisbezoek maakt hierin het verschil. Het bezoek is gericht op het verkrijgen van inzicht in de persoonlijke situatie van de burger en minder gericht op de (directe) inning van de openstaande schulden. Het uiteindelijke doel is om de burger weer op de rit te krijgen. Onze gecertificeerde medewerkers weten precies hoe zij een tactvolle dialoog voeren. De drempel om met ons het gesprek aan te gaan proberen wij zo laag mogelijk te houden. Waarbij advisering over het treffen van de juiste en passende regeling, het aanvragen van kwijtschelding en doorverwijzing naar schuldhulpverlening een greep uit de mogelijkheden zijn. De problemen worden op deze manier snel in kaart gebracht en de burger wordt direct verwezen naar het juiste loket. Zo behoudt de gemeente grip op de situatie. 

Het Sociaal Maatschappelijk Verantwoord Invorderen komt in steeds meer gemeenten aan bod. Maar hoe pak je dit nu goed aan, welke visie ontwikkel je hierin? Hoe maak je het onderscheid  tussen een ‘niet willer’ en een ‘niet kunner’?

“We zien dat huisbezoeken deels de huidige beslagopdrachten vervangen. Gemeenten zijn steeds (meer) op zoek naar de praktische toepassing van Sociaal Maatschappelijk Verantwoord Invorderen.”

Daarbij zien we ook een teruggang in het aantal aangeboden beslagopdrachten, juist omdat opdrachtgevers processen anders inrichten. Cannock Chase Public speelt in op deze ontwikkelingen, door onder andere de inzet van huisbezoeken. 

De voordelen voor gemeenten en Samenwerkingsverbanden:

  • Inzicht in het proces rondom het onderscheid tussen ‘niet willers en niet kunners’;
  • Via huisbezoeken meer inzicht verkrijgen in de doelgroep van de ‘niet kunners’ en van daar uit (invorderings)beleid kunnen ontwikkelen;
  • Inzichten gebruiken voor (politieke) discussie omtrent invorderingsbeleid;
  • In regie zijn en blijven op je burgersbestand.

Cannock Chase Public heeft meer dan 30 jaar kennis en ervaring in de uitvoering van taken op het gebied van parkeren, belastingen, financiën en sociale zekerheid. Heeft u ondersteuning nodig om datakwaliteit en verhaalbaarheid van uw burgersadministratie in kaart te brengen dan kan Cannock Chase Public dit faciliteren door middel van onze Pré-scan. 

Andere mogelijkheden waarbij Cannock Chase Public kan ondersteunen zijn: een aankondigingsbrief sturen en/of telefonisch contact opnemen met de burger alvorens het huisbezoek plaatsvindt.

Wilt u meer informatie over de manier waarop uw organisatie huisbezoeken kan inzetten? Of bent u benieuwd welke stappen in het invorderingsproces kunnen bijdragen aan het sociaal invorderen van openstaande vorderingen? Dan gaan de adviseurs van Cannock Chase Public graag met u in gesprek!

Een kleine greep uit de mogelijkheden:

  • inzetten van onze ‘Pré-Scan’: Een ’scan’ van uw debiteurenadministratie op datakwaliteit en verhaalbaarheid. Op basis van de scan wordt de juiste doelgroep om te laten bezoeken geïdentificeerd.
  • inzetten van onze ‘SCOPE’: met deze audit analyseren we kort en krachtig uw invorderingsproces op alle onderdelen.

Daarnaast zijn onze ervaren adviseurs opgeleid om u te begeleiden in het ontwikkelen en vastleggen van uw invorderingsvisie.

Neem contact op met Jaco Baven om alle mogelijkheden door te spreken.

 

Wilt u vrijblijvend advies?

Jaco Baven

Directeur

Hoe kunnen we je helpen?

Geen resultaten gevonden