Heeft sociaal invorderen al een plek in uw leidraad?

De laatste jaren schuift de invordering van belastingen en leges steeds meer richting sociaal maatschappelijk aanvaardbare maatregelen. Door het vastleggen en (half)jaarlijks actualiseren van wijzigingen in uw eigen Leidraad invordering zorgt u ervoor dat uw burgers duidelijkheid hebben over het beleid dat u voert. U geeft hiermee rechtszekerheid en u kunt makkelijk verwijzen.

Enkele voorbeelden die vastgelegd kunnen worden in een Leidraad zijn: Hoe gaat u om met aanvragen tot uitstel of een betalingsregeling? Betaalt u creditbedragen direct terug of verrekent u deze met andere openstaande vorderingen? Wat doet u als er geen kwijtschelding verleend kan worden, maar er toch duidelijk sprake is van een schrijnende situatie bij een schuldenaar? Zomaar enkele vragen die in de dagelijkse invorderingsprocessen voorkomen.

De Leidraad is een openbaar document dat wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders of het bestuur van uw organisatie. Daarmee bent u ook richting de burger transparant in wat ze van uw organisatie mogen en kunnen verwachten.

Het is de steun en toeverlaat als het gaat om het beleid ten aanzien van het invorderen van gemeentebelastingen en overige publiekrechtelijke vorderingen. Gemeenten kunnen ernaar verwijzen of op terugvallen en zijn in controle als het om de laatste wijzigingen op invorderingsgebied gaat.

"Wij hebben ervoor gekozen om het actualiseren van de Leidraad Invordering uit te besteden, omdat dit een mooie afbakende klus is die prima op afstand opgepakt kan worden."

Gemeente Westerveld

De Leidraad invordering is gebaseerd op de Leidraad van de rijksbelastingdienst, maar niet elk artikel uit deze Rijksleidraad is één op één van toepassing en toepasbaar in de lokale belastingwereld. Het toespitsen van de Leidraad op uw gemeente of organisatie is daarom essentieel.

Met de juiste kennis en expertise van de consultant van Cannock Chase Public en in goed samenspraak met de medewerker van de gemeente Harlingen zijn we met onze Leidraad weer klaar voor de toekomst.

Gemeente Harlingen

Cannock Chase Public biedt uw gemeente of organisatie de mogelijkheid om de Leidraad invordering (half)jaarlijks te actualiseren. Onze ervaren consultants helpen u graag met het opstellen van een Leidraad op maat. De gemeenten Harlingen en Westerveld gingen u al voor!

Wilt u vrijblijvend advies?

Jaco Baven

Directeur

Hoe kunnen we je helpen?

Geen resultaten gevonden