Detachering: de oplossing voor hoge werkdruk binnen het sociaal domein

De financiële impact van de coronacrisis op burgers en ondernemers is enorm. Banen vallen weg en bedrijven gaan failliet. Daarnaast krijgen gemeenten extra werk door de regelingen die in het leven zijn geroepen. De verwachting is zelfs een toename van minimaal 30% van schuld behoevende burgers in 2021. De medewerkers binnen het sociaal domein krijgen te maken met meer werk door onder andere de TOZO, het toegenomen aantal schuldhulpaanvragen en de wetswijziging voor de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijk voor het sociaal domein

De specialisten van Cannock Chase Public ondersteunen gemeenten die behoeften hebben aan tijdelijke ondersteuning binnen het sociaal domein. Onze specialisten hebben ruime werkervaring en actuele kennis van onder andere de TOZO en de aanstaande wetswijziging op het gebied van Schuldhulpverlening. Zvezdana Stevic en Nadia Bouchtaui zijn twee van onze specialisten en zij zien met eigen ogen wat de coronacrisis in de praktijk voor gevolgen heeft. Zij vertellen waarom tijdelijke ondersteuning op het sociaal domein bij veel gemeenten nu nodig is.

 

Betalingsachterstanden nemen toe

Door de corona crisis nemen de betalingsachterstanden van burgers juist toe, dienen gemeenten hun werkwijze aan te passen en blijkt financiële hulpverlening op afstand uitdagend . Dat ervaart Zvezdana, Interim Hoofd Schuldhulpverlening bij gemeente Den Haag, dagelijks: “De impact van corona op ons werkgebied is enorm. Niet alleen voor mij als leidinggevende, maar zeker voor de aanpak van de (multi) schuldenproblematiek. De problematiek neemt toe en het wordt lastiger om met klanten in contact te komen. Workshops voor de doelgroep gaan niet meer door en het gevoel van urgentie neemt af omdat de invordering van schulden vaker ‘on hold’ wordt gezet. Maar de achterstanden blijven ondertussen oplopen. In 2021 krijgen veel gemeenten dan ook te maken met diverse en specialistische hulpvragen van zowel burgers als ondernemers. De schulden zijn immers niet zomaar verdwenen."

Veel aanvragen en afwikkeling voor de TOZO

Voor zelfstandig ondernemers, die door de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben gekregen, heeft het kabinet de TOZO in het leven geroepen: een nieuwe overbruggingsregeling. Nadia werkt op dit moment bij gemeente Rotterdam als interim Inkomensconsulent TOZO. Zij ziet dagelijks hoe hoog de nood is bij ondernemers en welke uitdagingen de nieuwe regeling met zich meebrengt: “In bepaalde branches is de nood heel hoog. Ondernemers in de kunst- & cultuursector zitten bijvoorbeeld al sinds maart zonder werk. Toen de TOZO werd ingevoerd was de druk om de vele aanvragen snel te behandelen heel groot. Ook voor ons als Inkomensconsulenten was de regeling nieuw en hebben we in korte tijd veel kennis opgedaan. Ook kost niet alleen het beoordelen van aanvragen veel tijd. De fraudesignalering en het terugvorderen van onterecht verstrekte voorschotten hoort immers ook tot ons takenpakket. Voorlopig zijn we er nog wel een tijdje mee bezig want de regelingen lopen nog steeds. Daarnaast wordt ook steeds meer duidelijk welke verrekeningen er plaats moeten vinden.”

Cannock Chase Public biedt hulp bij hoge werkdruk

De werkdruk op het sociaal domein is en blijft voorlopig hoog. En wordt nóg hoger door alle extra werkzaamheden rondom de TOZO in 2021, de stijging die verwacht wordt in aanvragen voor schuldhulpverlening en wetswijzigingen. Daarvoor worden nieuwe werkprocessen ingericht en helpen tijdelijke medewerkers mee om alle achterstanden weg te werken en mee te draaien op de werkvloer. De interim specialisten van Cannock Chase Public zijn ervaren en daardoor op verschillende gebieden van expertise direct inzetbaar op het gebied van schuldhulpverlening, inkomen (waaronder de nieuwe TOZO) en terugvordering en verhaal. Onze flexibel inzetbare medewerkers zijn hierdoor een garantie voor continuïteit en kwaliteit voor de dagdagelijks uit te voeren werkzaamheden.

 

Specialist in het sociaal domein

Binnen Cannock Chase Public is veel kennis en ervaring aanwezig over het sociaal domein. Wij zijn landelijk actief bij kleine, middelgrote en de top-5 gemeenten van Nederland. Onze specialisten zijn direct operationeel inzetbaar, hebben ervaring op diverse gebieden binnen het sociaal domein en kennis van de actuele wet- en regelgeving, waaronder de participatiewet als de gewijzigde Wgs. Heeft u behoefte aan tijdelijke ondersteuning? Detachering is een perfecte oplossing om grote drukte op te vangen! Wij gaan graag met u in gesprek!

Hoe kunnen we je helpen?

Geen resultaten gevonden