Communicatietraining op maat

Gemeenten vervullen een sociaal maatschappelijke rol in de Nederlandse (multi-) schuldenproblematiek. Zodra iemand schulden heeft, is het aan de gemeente om de burger te verwijzen naar de juiste hulpinstanties en ketenpartners. Goede communicatievaardigheden zijn cruciaal bij het aangaan van dergelijke gesprekken: luisteren, inleven, samenvatten, doorverwijzen en oplossingen aanreiken. En dat alles vaak verwerkt in één (telefoon)gesprek. 

Inzicht is cruciaal

De eerste stap is inzicht verkrijgen in de reden waarom de vordering niet is betaald. Veelal gebeurd dit door telefonisch contact met de niet betalende burger. Hiermee wordt achterhaald of er wellicht sprake is van onderliggende (schulden)problematiek. Iemand die simpelweg niet kan betalen reageert immers anders dan iemand die niet wil betalen. Bij burgers die vanwege schulden niet kunnen betalen, is schaamte een veelvoorkomend aspect. Het blijkt in dat geval uitdagend om te achterhalen wat de daadwerkelijke reden is van non-betaling. Als iemand structureel niet wil betalen zijn er bijvoorbeeld diverse argumenten die worden gebruikt om het gesprek zo snel mogelijk af te ronden.

Communicatietraining op maat

Cannock Chase Public biedt maatwerk communicatietrainingen die gericht zijn op het verbeteren van de communicatieve vaardigheden van uzelf of uw medewerkers. Onze trainingen zijn gericht op meerdere aspecten van communicatie zoals het snel herkennen van de individuele situatie bij een burger. Bij de zogenaamde ‘niet-kunners’ wordt gericht getraind op het doorvragen met als doel inzicht te verkrijgen in de situatie en waar mogelijk hierover afspraken te maken. Bijvoorbeeld of iemand in aanmerking komt voor kwijtschelding of dient te worden doorverwezen naar een schuldhulpverlener. Bij de zogeheten groep ‘niet-willers’ is het juist van belang duidelijk te maken wat de gevolgen zijn van het niet na willen komen van de gemaakte afspraken. In beide gevallen gaat het er om met elkaar te komen tot de best mogelijke betaaloplossing!

Met ruim 20 jaar ervaring als invorderingsspecialis bij Nederlandse gemeenten hebben wij veel kennis van invorderingsprocessen. In tegenstelling tot algemene communicatiebureaus beschikken onze trainers over uitgebreide kennis van de wet- en regelgeving vanuit de invorderingswet. Zij zijn bekend met de diverse doelgroepen binnen de sociale kaart van Nederland inclusief de benodigde ketenpartners en verwerken zij in onze trainingen de best practises vanuit de praktijk. Zo bieden onze trainers zowel inhoudelijk als op communicatievlak de juiste handvatten om de invorderingsgesprekken in de praktijk te herkennen en te sturen. Dit alles vanuit de gedachte ‘learning by doing’ en dus met een pragmatische aanpak.

Wilt u meer informatie ontvangen over onze communicatietrainingen, vul dan onderstaand contactformulier in of bel uw accountmanager. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Hoe kunnen we je helpen?

Geen resultaten gevonden