Cannock Chase Public helpt gemeenten bij terugvordering Tozo

De verantwoording van de controle en de terugvordering van (ten onrechte verstrekte) Tozo ligt bij de gemeenten zelf. Cannock Chase Public ondersteunt als verlengstuk van de gemeente met het efficiënt terugvorderen van de Tozo.

Zelfstandig ondernemers die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden zijn gekomen, konden in 2020 en een deel van 2021 een beroep doen op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo). De Tozo bestond uit een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal. Omdat de urgentie om ondersteunende maatregelen groot was, zijn de eerste Tozo-uitkeringen versoepeld verstrekt, waarbij gemeenten er in eerste instantie van zijn uitgegaan dat ondernemers alleen van de regeling gebruik maakten wanneer dit echt nodig was. Op rechtmatigheid is pas bij latere Tozo uitkeringen strenger getoetst. Op 30 augustus 2021 werd bekend dat het demissionaire kabinet alle coronasteun af zou ronden per 1 oktober 2021. Dat gold ook voor de Tozo

Gemeenten vorderen zelf Tozo terug

Het in goede banen leiden van de terugvordering is voor sommige gemeenten een grote uitdaging. Vaak zijn er onvoldoende medewerkers met ervaring in dergelijke terugvorderingsprocessen, ontbreekt het aan tijd, zijn de juiste systemen niet voorhanden of komt een uitgewerkt plan voor adequate en gepaste opvolging niet van de grond. Verschillende gemeenten zijn reeds gestart met het terugvorderen van ten onrechte uitgekeerde Tozo en vanaf 1 januari 2022 start – volgens de huidige plannen van het demissionair kabinet – de verplichte aflossing van de bedrijfslening.  

Cannock Chase Public helpt gemeenten bij het terugvorderen

Cannock Chase Public helpt gemeenten bij het uitvoeren van de enorme klus van het terugvorderen van de Tozo.

Wij ondersteunen op 2 verschillende manieren:

1

Overnemen van het terugvorderingsproces.

In dit geval pakken wij het terugvorderen op ieder gewenst moment als verlengstuk van de gemeente over. Zoals wanneer ondernemers een herinnering ontvangen van hun terugbetalingsverplichting. De gemeente verstuurt zelf de herinneringen, Cannock Chase Public zorgt vervolgens voor het beheer, alle communicatie en het afsluiten van betalingsregelingen. Als de regeling niet wordt nagekomen, stellen wij namens de gemeente een terugvorderingsbesluit op.

2

Detacheren van gekwalificeerd personeel.

Cannock Chase Public zorgt ervoor dat geschikt personeel wordt ingezet om de terugvordering bij de gemeente in goede banen te leiden. Onze detacheerders ondersteunen onder andere bij het in kaart brengen van de situatie, het opstellen van een plan voor terugvordering en het uitvoeren van de invorderingswerkzaamheden.

Omdat elke gemeente zelf verantwoordelijk is voor de controle en terugvordering kunnen beleid en procedures verschillend zijn. De basisregels zijn echter overal gelijk.

Neem contact met ons op

Cannock Chase Public adviseert en ondersteunt gemeenten bij het totale invorderingsproces, ook bij het terugvorderen van Tozo-uitkeringen. Onze expert, Valentijn de Jong denkt graag met u mee over de juiste manier van assistentie bij de invordering. Wilt u meer weten? Neem contact op met Valentijn de Jong via 088 11 68 100.

Wilt u vrijblijvend advies?

Valentijn de Jong
Manager Insourcing

Hoe kunnen we je helpen?

Geen resultaten gevonden