Gemeente Amsterdam

Interimspecialisten met absolute meerwaarde voor Belastingen Amsterdam

Onze tijdelijke specialisten zorgen bij Belastingen Amsterdam voor extra kennis en kunde over private incassozaken en publieke vorderingen.

Belastingen van de gemeente Amsterdam wil de komende jaren centraliseren, efficiënter werken en kostenbesparingen doorvoeren. Een van de middelen daarbij is de inhuur van kennis vanuit Cannock Chase Public. Wij zorgen er met interimspecialisten voor dat alle gewenste stappen gezet kunnen worden. Zonder dat de continuïteit van de bedrijfsvoering en de dienstverlening aan de burgers in gevaar komen.

Mensen en middelen

In korte tijd hebben we onze experts ingezet ter ondersteuning bij de private incasso, publieke vorderingen en kwijtscheldingen. Wij leverden niet alleen de mensen, maar ook de middelen om nieuwe werkprocessen en het systeem in te regelen. Onze specialisten staan dagelijks burgers vakkundig te woord. Uiteindelijk doel hierbij is altijd de best mogelijke betaaloplossing treffen, betalingsachterstanden terugdringen, verbeteringen aandragen voor werkprocessen en best-practises delen met de collega’s van Belastingen Amsterdam.

Resultaten en benchmark

Verder monitoren, bewaken en borgen onze mensen de resultaten op input en output. Cannock Chase is hierbij aangehaakt om te benchmarken hoe Belastingen en andere gemeenten hun werk uitvoeren. De medewerkers van Belastingen geven nu al aan dat de aanpak van onze specialisten en de daaruit voorkomende resultaten van absolute meerwaarde zijn.

Wilt u vrijblijvend advies?

Jaco Baven
Directeur

Hoe kunnen we je helpen?

Geen resultaten gevonden