Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT)

Betere service aan de burger rondom kwijtscheldingen

Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) heeft de afhandeling van kwijtscheldingsverzoeken voor een groot deel aan Cannock Chase Public uitbesteed. We hebben het GBT geholpen de gemiddelde behandeltermijn terug te brengen van 8 naar 1 week!

Inwoners van het verzorgingsgebied van het GBT krijgen sinds 2015 enkele weken na hun kwijtscheldingsaanvraag al een beschikking. Dat komt doordat GBT de afhandeling van kwijtscheldingsverzoeken heeft uitbesteed aan Cannock Chase Public.

Doorgaans is gemiddeld 8 weken nodig voor de afhandeling van een dossier. Dankzij onze unieke werkwijze én een gerichte jaarplanning hebben wij dossiers binnen een week na binnenkomst af kunnen handelen. De enorme tijdwinst is vooral gunstig voor een kwetsbare groep burgers die normaal gesproken maanden in spanning zit voor de uitkomst van hun kwijtscheldingsverzoek.

Voordelen GBT

Onze snelle afhandeling heeft meer voordelen. Zo kwamen er bij het GBT minder vragen binnen over openstaande aanvragen en konden beroepsschriften eenvoudiger worden afgehandeld. Hoe langer de afhandeling duurt, hoe groter immers de kans is dat feiten (zoals het inkomen) anders zijn ten tijde van het beroepsschrift en deze alsnog gegrond verklaard moet worden.

Dossierspreiding

Door de inzet van een jaarplanning heeft het GBT goed in beeld hoeveel dossiers ze gaan ontvangen op jaarbasis. Hierdoor is dossierspreiding mogelijk geworden en kunnen gericht extra mensen ingezet worden als er een piek in de aanvragen komt.

Kwaliteitsafspraken

Wie denkt dat de snelheid van de afhandeling ten koste gaat van de kwaliteit heeft het mis. Sterker nog, het GBT heeft harde kwaliteitsafspraken gemaakt. Dat heeft ertoe geleid dat er minder gegronde beroepschriften zijn binnengekomen. GBT heeft dankzij de samenwerking met Cannock Chase haar serviceniveau  aanzienlijk kunnen verbeteren. Een samenwerking waar vooral de inwoner van profiteert.

Wilt u vrijblijvend advies?

Rutger Wolters
manager kwijtschelding

Hoe kunnen we je helpen?

Geen resultaten gevonden