Private vorderingen incasseren met oog voor de burger

Gesprek met adviseur
Blijf op de hoogte
Volg ons op LinkedIn
Private invordering

Private vorderingen van lokale overheden vereisen een geheel eigen aanpak. Cannock Chase Public weet als specialist in publiek- en privaatrechtelijke invordering als geen ander dat gemeenten op een sociale en efficiënte manier willen incasseren. Dat vraagt om vroegtijdig persoonlijk contact en een op maat afgestemde werkwijze.


Meer inzicht in het eigen proces

Inzicht krijgen in de processen binnen de verschillende afdelingen van gemeenten is voor ons een voorwaarde om doelbewust aan de slag te gaan. Zo weten we welke acties er strakker of slimmer zijn in te regelen. Soms heeft dat betrekking op de samenwerking tussen verschillende afdelingen, of bijvoorbeeld op de wijze van communiceren. Samen met onze contactpersonen bespreken we op welke manier we de invorderingsresultaten gaan verbeteren. Niet door harder op te treden, maar juist door slimmer te werken. Wanneer aan de voorkant van het facturatieproces alles efficiënt is ingericht, zijn wij als specialist in staat om sneller en persoonsgericht te incasseren.

Invorderen met oog voor de burger

Wij geloven dat succesvolle invordering alleen mogelijk is als we goed weten wie onze klanten en debiteuren zijn. Daarom hebben wij veel aandacht voor de mensen achter de vordering. Waarom worden vorderingen niet betaald en op welke manier gaan we ervoor zorgen dat dit wel gebeurt? Hoe zijn de processen bij de gemeente ingericht en wat valt er te verbeteren in de communicatie met de burger? Juist door verder te kijken dan alleen de invordering, bereiken we immers de beste invorderingsresultaten. 


Samenwerken

Een goede samenwerking is essentieel om zowel gemeenten als burgers service van het hoogste niveau te bieden. Cannock Chase Public ziet het als haar taak om gemeenten te adviseren. Het zorgt ervoor dat we elkaar weten te vinden en begrijpen. Cannock Chase Public doet er alles aan om persoonlijk contact in te komen met debiteuren. Het is altijd ons doel om vorderingen in de minnelijke fase te incasseren. Zo is het mogelijk om onze buitendienstmedewerkers in te zetten, met als doel om kostenverhogende maatregelen in de juridische fase te voorkomen. Daar profiteren onze klanten en hun debiteuren van.


Klantervaring Gemeente Oss

De gemeente Oss werkt al jaren samen met Cannock Chase Public voor de private invordering. Door de samenwerking met Cannock Chase is er meer grip gekomen op het eigen incassoproces en verloopt dit op een sociale manier. Hoe dit werkt?  Lees hier de volledige klantervaring.Grip op private incassoproces


Interview Gemeente Oss

"Debiteuren het signaal geven dat alle facturen betaald moeten worden én toch op een verantwoorde manier incasseren."

Wij spraken met Casper Bast over hoe de gemeente Oss dit aanpakt en op welke manier Cannock Chase Public hen helpt om grip te houden op het incassoproces. Lees het interview 


Jaco Baven

Wilt u vrijblijvend advies?

Jaco Baven
directeur

Nieuws

Nieuws
2020-07-09 00:00:00

Stand van zaken rondom “Wet vereenvoudiging beslagvrije voet”

Vanaf 1 januari 2021 treedt de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking. Gevolg is dat het proces rondom loonvordering / vereenvoudigd loonbeslag moet worden aangepast. 

Het uitgangspunt van deze wet is de introductie van een transparante, eenvoudig te controleren norm voor de berekening en vaststelling van de beslagvrije voet (bvv). Deze heldere norm zorgt voor bescherming van de schuldenaar omdat hiermee wordt voorkomen dat iemand onder het absolute bestaansminimum terecht komt. De beslagleggers moeten vanaf de inwerkingtreding van de wet deze bvv hanteren.

Lees meer

Nieuws
2020-07-06 00:00:00

Heeft u genoeg grip op uw sociale kaart?

De impact van 'Corona'

Het eerste half jaar van 2020 heeft een grote impact op de financiële zelfredzaamheid van burgers. Op dit moment zijn er meer dan een miljoen Nederlanders die kampen met problematische schulden. De verwachte extra toename van schuldhulpbehoevenden is 30%. Werktijdverkorting, salaris inleveren, partners met dalend inkomen: door allerlei redenen komen ook werknemers met een structureel inkomen in de problemen door de coronacrisis. De overheid biedt gelukkig hulp aan ondernemers in ons land. Maar in hoeverre biedt de Tozo-regeling ZZP’ers die in de problemen zijn geraakt echt een oplossing voor financiële zelfredzaamheid? Ook onder deze groep Nederlands wordt een forse toename verwacht in schuldhulpbehoevenden.Goed voorbereid met grip op uw sociale kaart?

De toename van schuldhulpbehoevenden vraagt om een goede voorbereiding van uw afdeling schuldhulpverlening. Door de economische situatie in ons land wordt een forse toename aan instroom van mensen met een problematische schuldensituatie verwacht. Onze specialisten Schuldhulpverlening hebben kennis van de actuele wet- en regelgeving (inclusief de wijzigende WGS per 1 januari 2021) en het uitvoeren van schuldhulpverlening aan (ex)ondernemers. Wij werken al jaren voor ruim 200 grote en kleine gemeente op het gebied van schuldhulpverlening en budgetbeheer.

Heeft u behoefte aan tijdelijke ondersteuning op uw afdeling? Onze interim specialisten staan voor u klaar met advies en ondersteuning bij de uitvoering van uw integrale schuldhulpverlening.


Lees meer

Vul onderstaand formulier in

Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Neem contact op met Jaco Baven via
onderstaand formulier.


Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief