Gesprek met adviseur
Blijf op de hoogte
Volg ons op LinkedIn
Nieuws

Een gedetailleerder inzicht in het gehele order-to-cash proces? Cannock Chase heeft de klantrapportages geoptimaliseerd en uitgebreid. Dit geeft jou als klant beter inzicht in de huidige stand van zaken ten opzichte van de vooraf gestelde doelen en KPI’s. Waardoor je het proces beter kunt monitoren en bijsturen.

Wat is er veranderd?

De rapportages worden maandelijks toegestuurd en geven een uitgebreid inzicht in het gehele order-to-cash proces. De rapportage is uitgebreid met verschillende onderdelen:

  • blokkades in het proces
  • inbound & outbound calls
  • verstuurde aanmaningen en herinneringen
  • ingebrekestellingen
  • verstuurde facturen

Tevens worden de resultaten van alle onderdelen van het proces getoond.

Monitoren en bijsturen

Je ontvangt niet alleen een overzicht van de status op dat moment. Ook de cijfers per week, maand en jaar worden getoond. Omdat ook de vooraf vastgestelde doelen en KPI’s in het overzicht zijn verwerkt, kan je hierdoor de voortgang goed monitoren.

Blijven er bijvoorbeeld teveel facturen openstaan en neemt de termijn hiervan alleen maar toe? Klik door op de cijfers en je bent direct in staat om actie te ondernemen op achterlopende doelstellingen. Je bent volledig ‘in control’!

Uitgebreide toelichting en pro-actief advies

De rapportages worden toegestuurd door je vaste contactpersoon bij Cannock Chase. Direct daarop zal er een voortgangsgesprek plaatsvinden waarin we de rapportage bespreken. In de rapportage wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de cijfers en geven we een pro-actief advies ten opzichte van de gestelde doelen en KPI’s. Cannock Chase doet er zo alles aan om de doelstellingen en kpi’s op tijd en binnen budget te realiseren.

Martijn van Grunsven

manager operations

Meer weten?

Wil je meer weten over de pro-actieve dienstverlening van Cannock Chase en de nieuwe klantrapportages? Neem dan vrijblijvend contact op met Martijn van Grunsven en Diana van Keep. Zij vertellen graag alles over de mogelijkheden.

Neem contact op

Vul onderstaand formulier in

Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Vul onderstaand formulier in

Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief