Het effect van een eenmalig gesprek bij huurachterstanden

Gesprek met adviseur
Blijf op de hoogte
Volg ons op LinkedIn
Interview

Blijf je dweilen met de kraan open of pak je het probleem bij de kern aan? Huurachterstanden wegwerken is vandaag de dag niet meer alleen een financiële aangelegenheid en individuele taak. Woningcorporaties pakken steeds meer hun sociale rol en kiezen een preventieve aanpak bij (beginnende) schuldproblematiek of curatieve oplossing bij kostenstapeling. Een van de nieuwste tools die Cannock Chase inzet samen met woningcorporaties is de QuickScan bij huisbezoeken.

Jaco Baven sprak Zvezdana Stevic, senior schuldhulpverlener bij Cannock Chase over de nieuwe werkwijze en wat het effect is.Jaco Baven: “Zodra een huurder twee maanden achter elkaar de huur niet heeft betaald, vindt er al een contactmoment plaats. Hoe noodzakelijk is het om bij zo’n minimale huurachterstand al professionele hulp in te schakelen?”

Zvezdana Stevic: “Gemiddeld is er na twee maanden al sprake van een achterstand van ruim €800,-. Voor huurders met een laag inkomen is dit een bedrag dat niet zomaar terugbetaald kan worden. Met de huurder wordt daarom een betalingsregeling getroffen, die op zo’n dergelijk bedrag in sommige gevallen wel eens 26 maanden kan duren. Maar in hoeverre is de huurder in staat om daadwerkelijk aan deze betalingsregeling te voldoen? Nog niet te spreken over mogelijke beslaglegging, bronheffing of andere aanwezige schulden. En is hiermee de kern van het probleem wel opgelost? In de praktijk is dit vaak niet het geval.”

Bekijk onze huurincasso benchmark voor gedetaileerde cijfers over huurincasso: https://www.cannockchase.nl/benchmark-huurincasso/“Om het daadwerkelijke probleem te tackelen pleiten wij ervoor om eerder het gesprek met de huurder aan te gaan. Maar wat bespreek je dan en wat wil je bereiken?”


“Tijdens het sociale huisbezoek voeren wij de QuickScan uit. Een onderdeel hiervan is de budgetcheck. Terwijl onze medewerkers de stress wegnemen tijdens het bezoek, beoordeelt onze schuldhulpverlener of de schulden problematisch of hanteerbaar zijn.


Er wordt er gekeken naar:

 • motivatie;
 • zelfredzaamheid;
 • (leer)vaardigheden. 

Vervolgens onderzoeken wij of er sprake is van onderliggende pycho-sociale problematiek door gerichte vooraf opgestelde vragen te stellen aan de huurder over mogelijke verdere zorgen.

Op basis van de QuickScan wordt samen met de inwoner een plan van aanpak opgesteld om niet alleen de financiële problematiek aan te pakken maar ook de oorzaak ervan. De oorzaak kan zijn: licht verstandelijk beperkt, psychische problemen, verslavingsproblematiek of overbesteding. Op deze wijze leiden we de huurder naar een duurzame oplossing toe. Op basis van de cijfers van de laatste zes maanden wordt geëvalueerd of er sprake is van en succesvolle bemiddeling(en). De QuickScan tijdens huisbezoeken is een mooie aanvulling op het team schuldhulpverleners van een woningcorporatie.”“We nemen de huurders bij de hand, maar zij hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Welke tools geven we hen om hun situatie weer op de rit te krijgen en te houden?”


“Ervaring leert dat er in de meeste gevallen sprake is van eenmalige gesprekken. Indien nodig zal er een verwijzing plaatsvinden. Het advies wat resulteert uit de QuickScan wordt aangevuld met manieren om de huurder te helpen. 

 • Indien schulden niet hanteerbaar zijn verwijzen we door naar schuldhulpverlening.
 • Zelfredzaamheid wordt gestimuleerd doordat inzicht wordt gegeven in de inkomsten en uitgaven.  
 • Samen met de inwoner maken we een budgetplan. Dit is te vergelijken met een “ouderwets” kasboekje.
 • We organiseren budgetcursussen en we  werken aan aanpassingen in het betaalgedrag.
 • We voeren ook financieel adviesgesprekken en we bieden continu terugkoppeling gedurende het gehele traject.”


Effect van de aanpak

Effect van de aanpakCannock Chase biedt deze dienstverlening aan voor woningbouwverenigingen. Onze aanpak leidt tot:

 • het verhogen van financiële zelfredzaamheid;
 • terugdringen van het aantal huisuitzettingen;
 • minder of geen kostenstapeling bij inwoners met grotere schuldenproblematiek (curatieve oplossing);
 • minder stress bij inwoners en het creëren van financiële rust;
 • ruimte om mee te doen in de maatschappij.


Meer weten?

Wilt u weten wat de huisbezoeken en de QuickScan voor uw woningcorporatie kunnen betekenen? Neem contact op met Zvezdana Stevic, Senior -Schuldhulpverlener Cannock Chase of met directeur Cannock Chase Public, Jaco Baven.

Jaco Baven

Meer weten?

Wilt u weten wat de huisbezoeken en de QuickScan voor uw woningcorporatie kunnen betekenen?

NEEM CONTACT OP

Vul onderstaand formulier in

Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Vul onderstaand formulier in

Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief