Op zoek naar de juiste aanpak van ‘niet-willers en niet-kunners’

Gesprek met adviseur
Blijf op de hoogte
Volg ons op LinkedIn
Interview

Hoe weet je of iemand zijn gemeentebelasting niet kán betalen of niet wíl betalen? Met die vraag worstelde belastingcentrum Tribuut dat voor vijf gemeenten de belastingen int. Omdat Tribuut het aantal dwangbevelen naar beneden wilde brengen, werd de samenwerking met Cannock Chase gezocht. Intussen loopt er een pilot om niet-willers van niet-kunners te onderscheiden. Zo kan een aanpak op maat bepaald worden. 

Belangrijke data

Tribuut is in 2016 ontstaan uit vijf gemeenten. Het belastingcentrum incasseert sindsdien de belastingen voor de gemeenten Apeldoorn, Epe. Lochem, Voorst en Zutphen. In de nieuwe organisatie ontbrak volgens Sandra Boes, teammanager dienstverlening, belangrijke data over belastingplichtigen. “We misten bijvoorbeeld veel telefoonnummers. Dit maakt het natuurlijk erg lastig om in contact te komen met een niet-betaler.”


De reden van niet-betalen

Onbekend was verder waarom mensen hun aanslag niet betaalden en het lieten aan komen op een aanmaning of zelfs een dwangbevel. Sandra vertelt: “Konden mensen niet betalen of wilden ze niet? Deze kennis is wel noodzakelijk om de juiste aanpak van een niet-betaler te kunnen bepalen.” Over dit onderwerp zocht Tribuut in 2017 de samenwerking met Cannock Chase Public op.


Oplossingen aanreiken

“Er zijn diverse acties ingezet”, vertelt Arno Leferink, Regioleider bij Cannock Chase Public. “Met behulp van de database van onze zusterorganisatie EDR hebben we de gegevens van belastingplichtigen zoveel mogelijk verrijkt. Daarnaast hebben we Tribuut aangeraden de niet-betaler na het dwangbevel nog een extra brief te sturen. Hierin wordt verzocht contact op te nemen als je niet kunt betalen. Op deze manier kan Tribuut oplossingen aanreiken. Dit is een eerste stap om de niet-willers van de niet-kunners te onderscheiden.”

Persoonlijke vragenlijst

Om de schifting van de niet-betalers in twee groepen goed te krijgen, is Cannock Chase Public voor Tribuut een pilot gestart. Elk contactmoment wordt sindsdien aangegrepen om iemands persoonlijke situatie uitgediept te krijgen. Dit gebeurt onder meer met een persoonlijke vragenlijst. De uitvraging gebeurt op verschillende manieren. Telefonisch, per brief, maar ook door belastingdeurwaarders aan de deur.


Sandra: “Proefondervindelijk wordt nu de juiste werkwijze bepaald. Samen met Cannock Chase Public zoeken we naar een manier om niet-betalers op gepaste wijze te benaderen. Uiteraard met als doel een betaling te realiseren zodat het aantal dwangbevelen omlaag gaat.”

Contact met niet-betaler

Arno benadrukt het belang om in contact te komen met een niet-betaler. “Niet alleen om hem te wijzen op de betalingsverplichting en eventuele consequenties bij niet-betalen. Maar juist om een oplossing aan te reiken als hij echt niet kan betalen. Bijvoorbeeld kwijtschelding of schuldhulpverlening. We willen nooit dat iemands problemen groter worden.”

Op zoek naar passende oplossing

Tribuut en Cannock Chase Public tonen in september 2018 de cijfers over de pilot. Sandra zegt “Uiteraard kijken we hier erg naar uit. Spoedig zal moeten blijken wat de beste werkwijze is. We moeten in elk geval alles blijven proberen om de situatie van niet-betalers goed in beeld te krijgen. Alleen dan kunnen we maatschappelijk verantwoord incasseren. Dat betekent hard optreden tegen mensen die niet willen betalen en oplossingsgericht bij mensen die echt niet kunnen.”

Arno Leferink

Regioleider Cannock Chase Public

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd in de inzet van de aanpak ‘niet-willers en niet-kunners’? Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op

Vul onderstaand formulier in

Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Vul onderstaand formulier in

Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief