Nieuwe Invorderingswet, zo kunt u écht sociaal invorderen

Gesprek met adviseur
Blijf op de hoogte
Volg ons op LinkedIn
Interview

De Invorderingswet verandert. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop gemeenten mogen invorderen. Het móet socialer van ‘Den Haag’. Dus met meer oog voor de belastingschuldige. Wat zijn de gevolgen van deze wetswijziging? Hoe kunnen lokale overheden de financiële zelfredzaamheid van burgers vergroten? En kan de wetgever zelf nog een bijdrage leveren? Jaco Baven, commercieel directeur van Cannock Chase Public, aan het woord.


Wat gaat er veranderen?

“De overheid en daarmee ook gemeenten zijn bij het innen van belastingen gebonden aan de regels van de Invorderingswet. Die wet verandert. Den Haag stelt dat schuldeisers mede veroorzakers zijn van problematische schulden. Als zij met meer oog voor de belastingschuldigen gaan invorderen, ontstaan er volgens de wetgever minder problematische schulden. Zo wordt immers kostenstapeling voorkomen, kunnen belastingschuldigen mee blijven doen in de maatschappij en hoeven gemeenten minder kosten te maken voor de opvang en ondersteuning via schuldhulpverlening.”


Hoe kunnen schuldeisers voldoen aan de nieuwe wet?

“Zij dienen oog te krijgen voor de gehele oplossing. Het bestaansminimum van schuldenaren dient ook te zijn geborgd bij beslag en executie. Deze handelingen moeten verder zo effectief en efficiënt mogelijk plaatsvinden om onnodige kostenverhoging te voorkomen. Kortom: de nieuwe manier van invorderen moet burgers niet verder in de problemen brengen, maar juist financieel zelfredzaam maken. Wat hierbij helpt, is als lokale overheden weten welke aanpak het beste werkt bij welke schuldenaar.”


En welke aanpak werkt bij sociaal invorderen?

“Persoonlijk contact in een zo vroeg mogelijk stadium werkt. Ga met elkaar in gesprek en blijf samen zoeken naar de beste oplossing. Dat betekent dus ook dat belastingschuldigen continu moeten worden gewezen op regelingen, automatische incasso, kwijtschelding en de hulp vanuit convenantpartners.”

“Persoonlijk contact in een zo vroeg mogelijk stadium werkt. Ga met elkaar in gesprek en blijf samen zoeken naar de beste oplossing."

Zijn lokale overheden hiervoor ingericht?

“Dat is de grote vraag. Persoonlijk contact vraagt om moderne communicatiemiddelen en voldoende data. De commotie rond de invoering van de nieuwe AVG helpt hier niet bij. Er is nog te veel onduidelijk welke persoonlijke gegevens in welke fase voor welk doel mogen worden gebruikt. Efficiënt en effectief invorderen vraagt bovendien om snel handelen tegen lage kosten voor de belastingschuldige. Dat blijkt in de dagelijkse praktijk vaak een uitdaging. Cannock Chase heeft veel ervaring opgedaan binnen het bedrijfsleven en die ervaring delen wij natuurlijk met onze klanten binnen de lokale overheid.”


Hoe doet Cannock Chase dit?

“De opgelegde werkwijze vanuit Den Haag is voor ons eigenlijk niets nieuws. Al ruim 25 jaar staan wij gemeenten, provincies, waterschappen en andere overheidsinstanties bij met het professioneel invorderen. Het evenwicht tussen sociaal en financieel rendement staat hierbij altijd voorop. Met de ervaringen die we onder andere in het bedrijfsleven opdoen, maken wij overheden slagvaardiger en geven wij invulling aan de eisen in de nieuwe wet- en regelgeving van het beslagrecht. Enerzijds door dataverrijking en digitalisering van het invorderingsproces, anderzijds door te werken met een eigen ontwikkelde invorderingsapplicatie in combinatie met een professioneel callcenter en eigen belastingdeurwaarders.”

Waarin verschilt deze werkwijze van andere schuldeisers?

“Wij staan voor adequaat invorderen tegen lagere kosten voor de belastingschuldige. Wij leggen hierbij niet zomaar beslag. Wij houden bij het invorderen rekening met niet-kunners en niet-willers. Daar stemmen wij onze aanpak op af. Wij willen dat mensen met schulden kunnen blijven eten, wonen en zorgen.”

"Wij willen dat mensen met schulden kunnen blijven eten, wonen en zorgen."

Kan er nog meer gedaan worden om schuldenstapeling te voorkomen?

“Jazeker. De wetgever kan zelf meer inzicht geven in registers. Tot op heden hebben belastinginvorderaars bijvoorbeeld geen toegang tot het digitaal beslagregister. Ook stapelen kosten bij een belastingschuldige zich op, doordat belastinginvorderaars niet in het BKR mogen en hierdoor bijvoorbeeld niet weten of iemand met een uitkering schulden heeft. Dat is eigenlijk heel krom als u bedenkt dat gerechtsdeurwaarders wel in het BKR mogen als het bijvoorbeeld om een mobiel telefoon abonnement gaat. Maar voor zoiets belangrijks als belastingen mag het niet. Hier ligt echt een taak voor de wetgever. Als die koppeling gemaakt wordt, kunnen belastinginvorderaars met de inzichten die zij uit de registers krijgen écht 100% sociaal gaan invorderen.”

Jaco Baven

directeur

Meer weten?

Wilt u meer weten over sociaal invorderen? Of over de nieuwe wetgeving? Neem dan contact op met Cannock Chase Public. We helpen lokale overheden graag te voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving.

NEEM CONTACT OP

Vul onderstaand formulier in

Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Vul onderstaand formulier in

Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief