Gesprek met adviseur
Blijf op de hoogte
Volg ons op LinkedIn
Interview

Gemeente Breda gebruikt de BBOOR om de stad leefbaar te maken

Steeds meer Nederlandse gemeenten overwegen om de BBOOR in te voeren. De Wet Bestuurlijke Boete Overlast Openbare Ruimte maakt het voor gemeenten mogelijk om zelf op te treden tegen overtredingen waar voorheen uitsluitend bestuurlijke herstelmaatregelen opgelegd konden worden. Het uitdelen van deze boetes helpt hen om de leefbaarheid in de stad te vergroten.

Dat ziet ook gemeente Breda, die de BBOOR in 2021 heeft ingevoerd. Cannock Chase Public verzorgt de inning en invordering van de boetes. Wij spraken over de samenwerking met Robert Segers, Teamleider Handhaving bij gemeente Breda en betrokken bij de invoering en uitvoering van de BBOOR.


Effectiever optreden tegen overlast

Met de invoering van de BBOOR krijgen gemeenten meer invloed op het terugdringen van overlast veroorzakende feiten. Gemeente Breda voerde de BBOOR in omdat ze daarmee effectiever kunnen optreden tegen die overlast.Robert licht toe: “De BBOOR maakte dit voor ons een stuk eenvoudiger. Lange juridische processen zijn in een aantal gevallen niet meer nodig. BOA’s hebben meer slagkracht en kunnen op straat direct beboeten. We hebben beter zicht op het effect van sanctioneren, dit ook naar aanleiding van de bezwaren. Dit geeft ons ook input voor het eventueel verbeteren van ons beleid.

"We hebben de BBOOR ongeveer een jaar geleden ingevoerd en zien in Breda al dingen veranderen.”


Van deelscooters tot wildplassen

Overlast in de openbare ruimte komt in allerlei verschijningsvormen. Een relatief nieuw fenomeen zijn de deelscooters. Deze worden regelmatig geparkeerd op plekken die daarvoor niet geschikt zijn. Robert: “Als onze handhavers dit opmerken, geven ze het door aan de deelscooterbedrijven. Wij leggen de boete op aan het bedrijf. Deze zal de boete doorfactureren aan de laatste gebruiker. Het is een relatief nieuwe vorm van overlast, maar wel een die steeds vaker voorkomt en voor veel ergernissen zorgt. Denk bij de BBOOR verder aan bijvoorbeeld foutief geplaatst afval, illegale stort en wildplassen.


Meer bewustzijn onder bewoners

“We hebben de BBOOR ongeveer een jaar geleden ingevoerd en zien in Breda al dingen veranderen”, vertelt Robert. “Er lijkt al meer bewustzijn te ontstaan onder bewoners. We hopen natuurlijk dat uiteindelijk meer mensen een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van onze stad.”

De komende jaren monitort de gemeente de effecten nauwgezet. Het doel? Wederom een verbeterde leefbaarheid, maar juist ook een afname van het aantal uitgeschreven boetes. Het beboeten is voor de gemeente Breda absoluut geen doel op zich. De BBOOR is juist een middel om overlastproblematiek efficiënt aan te pakken en een signaal af te geven aan de overtreder.


Inkomsten voor de gemeente

Gemeenten die de BBOOR invoeren zijn geheel zelf verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. De inkomsten die hieruit voortvloeien zijn voor de gemeente. Gemeente Breda heeft de inning en invordering van de BBOOR uitbesteed aan Cannock Chase Public. Een bewuste keuze: “We werken al jaren prettig samen met Cannock Chase Public. Onze gemeente is niet ingericht op de uitvoering van een efficiënte afhandeling van het gehele proces rondom de BBOOR. Daarom is het prettig dat Cannock Chase Public ons hierin ontlast. Uiteindelijk hebben we daardoor na het opleggen van de boete nog maar weinig omkijken naar de inning. Alleen het afhandelen van de bezwaren doen we daarna nog zelf.


Communicatie is key

De manier waarop je als gemeente communiceert over de BBOOR is heel belangrijk. Dat geldt zowel intern als extern. Voor de invoering moet voldoende draagvlak zijn. Robert: “Om van start te gaan met de BBOOR is het van belang om iedereen goed te informeren. Ik raad andere gemeenten dan ook aan om te rade te gaan bij gemeenten die het al hebben ingevoerd. En vooraf uitgebreid te onderzoeken wat de knelpunten zijn en welke effecten de invoering op de interne organisatie heeft. Daarnaast moet er een duidelijk beleid komen voor communicatie naar de overtreders. Communicatie is dus op alle vlakken key. Wij overleggen nog steeds regelmatig met andere gemeenten zodat we van elkaar blijven leren.


Uitbesteden

Wat de effecten van de BBOOR zijn is pas over een langere periode echt goed meetbaar. Gemeente Breda blijft daarin optrekken met Cannock Chase Public. Robert: “We hebben korte lijntjes met elkaar en het is voor ons heel prettig dat Cannock Chase Public meedenkt. Zo hielpen ze ons al met de vormgeving van de boete en het inrichten van de processen rondom het opleggen van boetes. Het voelt echt als ontzorgen. En dat is heel prettig. Wat ik andere gemeenten nog wil meegeven: denk het hele traject van tevoren goed uit zodat je niet wordt verrast. Bekijk goed wat je zelf kunt doen en besteed uit waar je niet de capaciteit of expertise voor in huis hebt.”

Cannock Chase Public heeft de kennis, ervaring, systemen en juiste medewerkers in huis om gemeenten te ondersteunen bij de invoering en uitvoering van de BBOOR. Onze specialisten stemmen de aanpak rondom de inning en invordering zorgvuldig met gemeenten af. Wilt u als gemeente de leefbaarheid in uw stad verbeteren? En met de BBOOR invulling geven aan uw handhavingsfunctie? 

Terug naar nieuwsoverzicht

Jaco Baven

Wilt u vrijblijvend advies?

Jaco Baven
directeur

Vul onderstaand formulier in

Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Neem contact op met Jaco Baven via
onderstaand formulier.


Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief