‘Als een deurwaarder binnentreedt, heeft een belastingschuldige het bont gemaakt’

Gesprek met adviseur
Blijf op de hoogte
Volg ons op LinkedIn
Interview

Als een belastingplichtige zijn aanslag niet voldoet, komt de deurwaarder in beeld. De belastingdeurwaarders van Cannock Chase Public leggen zo’n 300.000 bezoeken per jaar af. Bij een kleine 300 mensen komt het tot een binnentreding volgens artikel 444 burgerlijk rechtsvordering. De Belastingschuldige heeft dan pertinent geweigerd te betalen of mee te werken. Onze belastingdeurwaarder legt uit hoe dit werkt.

Kan iedereen in Nederland te maken krijgen met een deurwaarder?

“Jazeker, we komen overal. Bij bedrijven groot en klein, in villawijken of in achterstandsbuurten. Bij zzp’ers of directeuren van grote multinationals. Wie zijn belasting niet betaalt, loopt dit risico. Maar dan laat je het dus zelf heel ver komen. Het traject vóór een binnentreding is zeer uitgebreid en wordt zorgvuldig doorlopen. Je hoeft het echt zover niet te laten komen. Door in gesprek te gaan met de instantie waar je de schuld aan verschuldigd bent, of uiteindelijk de invorderaars of deurwaarder, voorkom je al veel ellende.”

Mag je zomaar bij een belastingschuldige binnentreden?

“Zeker niet. Wij moeten de Invorderingswet volgen. Als belastingdeurwaarders moeten we vooraf dus altijd toestemming hebben van onze opdrachtgever. Dat zijn: gemeenten, waterschappen of belastingkantoren.”


Wie beslist er dat het tijd is voor een binnentreding?

“Een opdrachtgever beslist. Wij geven hierover advies. Als wij na enkele huisbezoeken concluderen dat binnentreding op zijn plaats is, dan vragen we aan de opdrachtgever toestemming. Er zijn opdrachtgevers die dit overigens beslist niet willen, omdat de impact van een binnentreding in een kleine gemeenschap groot is. In grote steden wordt deze stap sneller genomen. Daar woon je toch anoniemer dan in een klein dorp waar iedereen je bij naam kent.”


deurwaarder aanbellenWanneer adviseer je dat binnentreden nodig is?

“Er gaat heel veel aan vooraf. Te beginnen het minnelijke traject door mijn collega’s van Cannock Chase Public. Zij doen er alles aan om zorgvuldig en daadkrachtig te incasseren. Tegelijkertijd denken ze met de belastingplichtige mee om extra invorderingskosten te voorkomen. Wij doen er alles aan om persoonlijk in contact te komen met de belastingschuldige. Als ondanks een zorgvuldig voortraject een dossier onbetaald blijft, krijgen wij het als belastingdeurwaarders overgedragen. Dat is voor ons het begin van een traject.”


Hoe ziet het traject vóór binnentreding er precies uit?

“Ook wij geven belastingschuldigen nog alle mogelijkheden om te betalen. Om de kans te vergroten dat we de belastingschuldige thuis treffen, gaan we op diverse tijdstippen aan huis langs voor het betekenen van een hernieuwd bevel. Dat is nodig voor het vervolgtraject. Hierin staat dat er voor een bepaalde datum betaald moet worden, omdat we anders beslag leggen op roerende of onroerende zaken. Meestal zijn we twee bezoeken verder voordat we adviseren dat binnentreden nodig is.”


Wat gebeurt er vóór de bezoeken?

“We starten doorgaans eerst het proces op dat nodig is voor administratieve invordering. We gaan dan bij instanties na of er gegevens zijn die wij qua invordering kunnen gebruiken. Denk aan: bankrekeningnummers, kentekens, werkgevers of een uitkeringsinstantie. Als beslag op bijvoorbeeld loon of uitkering mogelijk is, komen wij als deurwaarders niet meer in beeld. De belastingschuldige wordt hierover altijd eerst geïnformeerd. Daarnaast is er de mogelijkheid om een bankbeslag en een beslag onroerende zaak op te leggen.  Indien er geen gewenst resultaat is gaan we over tot binnentreding. Soms is er overigens geen proces voor administratieve invordering. Dan willen opdrachtgevers dat we direct langsgaan of besluiten wij dat op basis van historische data van de wanbetaler.”


Welke opties zijn er bij bezoeken?

“Er zijn drie opties. Optie 1: de deur gaat open en iemand betaalt. Optie 2: de deur gaat open en iemand geeft aan niet te kunnen betalen. Dan gaan wij kijken of we de schuld kunnen verhalen en of we dus beslag op roerende zaken kunnen leggen. Indien verhaal niet mogelijk is, treedt optie 3 in werking. Dan gaat het dossier retour naar de opdrachtgever met het stempel ‘oninbaar’ en verwijzen we de 'niet-kunners' naar de convenantpartners / hulpverlenende instanties en de mogelijkheid tot kwijtschelding.”

Bezoeken jullie belastingschuldige altijd op vaste tijden?

“Nee juist niet. We komen steeds op afwijkende tijdstippen om de kans te vergroten dat iemand thuis is. We willen namelijk graag dat gesprek met iemand aan gaan. Iemand krijgt van ons dus nog alle mogelijkheden om nog over de brug te komen. Als iemand meerdere keren niet thuis is, dan informeren we schriftelijk dat er een binnentreding plaats gaat vinden. Uiteraard mét toestemming van de opdrachtgever.”


"We komen steeds op afwijkende tijdstippen om de kans te vergroten dat iemand thuis is. We willen namelijk graag dat gesprek met iemand aan gaan. Iemand krijgt van ons dus nog alle mogelijkheden om nog over de brug te komen."

Hoe zou je jullie aanpak het beste kunnen omschrijven?

“Zorgvuldig, maar slagvaardig. Onze boodschap moet ook bij een belastingschuldige landen. We staan voor sociaal en maatschappelijk invorderen: we houden rekening met alle belangen. Dat is ook echt belangrijk. Je wilt niet dat mensen verder in de problemen komen. Maar we zeggen wel nadrukkelijk: Kom over de brug, da’s beter voor iedereen. Het is 5 voor 12.”


Bij hoeveel belastingschuldige komt het tot een binnentreding?

“We leggen zo’n 300.000 bezoeken per jaar af. Helaas reageert een deel van de belastingschuldigen nergens op. Dat leidt in circa 300 gevallen tot een binnentreding.”


Welke mensen zijn er betrokken bij een binnentreding?

“Voor een binnentreding werken we samen met onder meer de politie en een slotenmaker. Er moet altijd een Hulpofficier van Justitie aanwezig zijn als we ergens binnentreden. Wij of de opdrachtgever regelen de politie en de slotenmaker. Voordat we aan de deur komen, checkt de opdrachtgever nog het bevolkingsregister of iemand daadwerkelijk op het bewuste adres woont. De politie checkt verder iemands antecedenten. Soms blijkt bij een binnentreding de komst van andere hulpverleners noodzakelijk, bijvoorbeeld als iemand verward is of bij de politie bekend is.”


Hoe gaat zo’n binnentreding concreet in zijn werk?

“In de ochtend gaan we nog een allerlaatste keer langs om te kijken of we de binnentreding kunnen voorkomen. Dit is de allerlaatste poging om het zonder binnentreding op te lossen. Dit werkt bij ongeveer een kwart van de belastingschuldigen. Ze blijken dan het geld klaar te hebben liggen, omdat ze weten dat we komen.”


Wat gebeurt er als jullie uiteindelijk toch moeten binnentreden?

“Als iemand thuis is, proberen we eerst nog een oplossing te vinden. Komt iemand nog steeds niet over de brug, dan leggen we beslag op alle goederen van waarde waarmee de schuld kan worden voldaan. Denk aan computers, televisies, auto’s, et cetera. We beschrijven ter plekke alle spullen die we gaan verkopen. Ook maken we de verkoopdatum direct na binnentreding bekend. Die executieverkoop doen we zelf. Vier weken na binnentreding. We ontzorgen onze opdrachtgevers volledig.”


Wat als er iemand niet thuis is op het moment van binnentreding?

“Dan boort de slotenmaker het slot open. De politie gaat dan als eerste naar binnen. Dan wij. Binnen inventariseren we of er verhaalmogelijkheden zijn. We maken altijd foto’s voor onze opdrachtgever en maken we een proces verbaal op. Als we klaar zijn zet de sleutelsmid er nieuwe sloten in. Wij laten een brief op de deur achter met de boodschap dat de nieuwe sleutel bij de politie is af te halen.”


Wat gebeurt er tijdens een binnentreding?

“We verwijzen belastingschuldigen die niet kunnen betalen (niet-kunners) met meerdere schulden of een aanzienlijke schuldenlast naar de desbetreffende schuldhulpverlenende instantie en eventuele kwijtscheldingsprocedures. Ook dan willen we mensen dus nog de middelen aanreiken waarmee ze hun problemen kunnen oplossen en nieuwe betalingsproblemen kunnen voorkomen. Mensen die echt niet willen betalen (niet-willers), pakken we daadkrachtig aan met de middelen die we volgens de wet hebben.”


Hoeveel binnentredingen doen jullie per dag? 

“We plannen meestal 8 tot 10 binnentredingen achter elkaar. Bij circa 2 tot 3 adressen leidt ons ochtendbezoek nog tot een betaling en hoeven we uiteindelijk niet binnen te treden.”

Arno Leferink

regioleider Cannock Chase Public

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd in de inzet van binnentredingen? Neem dan gerust contact op.

Neem contact op

Vul onderstaand formulier in

Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Vul onderstaand formulier in

Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief