Terugvorderen & verhaal

Terugvordering en verhaal van sociale uitkeringen? Dat vraagt om slimme middelen die bijdragen aan de financiële zelfredzaamheid van schuldenaars.

Gesprek met adviseur
Blijf op de hoogte
Volg ons op LinkedIn

Meer weten?

We hebben een speciale brochure 'Laagste kosten' voor je samengesteld.

DOWNLOAD BROCHURE
SOCIAAL DOMEIN

Slimme terugvordering en verhaal

Sociale diensten staan onder grote druk om de uitgaven onder controle te houden. Dat is geen gemakkelijke opgave. De rijksbijdragen lopen terug, terwijl kosten van de bijstand alleen maar toenemen. Vooral de invordering van dossiers ouder dan zes maanden blijkt problematisch. Wij hebben veel ervaring met terugvordering en verhaal en boeken mooie resultaten met onze slimme werkwijze..

Wat Cannock Chase doet

Terugvordering:

 • Maken van de berekening van het te veel of ten onrechte ontvangen bedrag;
 • Maken van de rapportage en het terugvorderingsbesluit naar aanleiding van beëindigingsonderzoeken;
 • Het opleggen van boetes en het voeren van boetegesprekken;
 • Uitvoeren van het totale invorderingsproces.

Invordering:

 • Aanschrijven van de debiteur;
 • Contact zoeken met de debiteur via telefoon, mail en WhatsApp (tevens in de avonduren en op zaterdag) gedurende het gehele invorderingsproces;
 • Onderzoek naar verhaals- of beslagmogelijkheden via diverse bronnen (UWV, RDW, EDR);
 • Uitvoeren van het invorderingsproces.

Verhaal:

 • Aanschrijven onderhoudsplichtige;
 • Maken van draagkrachtberekening;
 • Vertegenwoordiging in de rechtbank;
 • Uitvoeren van invorderingsproces.

Juridische ondersteuning:

 • Het behandelen van bezwaarschriften, deelname in de bezwarencommissie en vertegenwoordiging in rechte;
 • Advisering

Meer weten?

We hebben een speciale brochure 'Laagste kosten' voor je samengesteld.

DOWNLOAD BROCHURE
BEL MIJ

Data verzamelen

Om de schuldenaar zo goed mogelijk in beeld te krijgen, koppelen we binnen de kaders van de privacywetgeving gegevens van onder meer het UWV, Kadaster, Rijksbelastingdienst, CJIB, RIB en het Inlichtingenbureau aan commerciële data en informatie vanuit sociale media (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram). Hierna delen we de debiteur in naar leeftijd, bevolkingsgroep, bevolkings- en betalingshistorie en betalingsgedrag. Met al deze informatie stellen we een risicoanalyse op. Die bepaalt uiteindelijk de wijze waarop we de debiteur gaan benaderen.

Bevoorschotting

Gemeenten kunnen ook behoeften hebben aan cash. Dankzij onze unieke samenwerking met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) kunnen we met bevoorschotting direct een deel van (oude) schulden van sociale diensten van gemeenten overnemen. We ‘kopen’ zo het kostenrisico voor een organisatie af en ‘bevoorschotten’ de toekomstige opbrengst van de debiteurenportefeuille. Ook belastingschulden kunnen wij bevoorschotten voor gemeenten. Dit doen we zonder tussenkomst van de BNG.

Nieuws

Nieuws
2023-01-02 00:00:00

Kostenoverzicht Kostenwet 2023

Bekijk het overzicht van de diverse kosten waaruit het bedrag van een dwangbevel bestaat:  het verschuldigde belastingbedrag, de aanmaningskosten en de dwangbevelkosten. 

Lees meer

Algemeen
2022-11-30 00:00:00

Heeft sociaal invorderen al een plek in uw leidraad?

De laatste jaren schuift de invordering van belastingen en leges steeds meer richting sociaal maatschappelijk aanvaardbare maatregelen. Door het vastleggen en (half)jaarlijks actualiseren van wijzigingen in uw eigen Leidraad invordering zorgt u ervoor dat uw burgers duidelijkheid hebben over het beleid dat u voert. U geeft hiermee rechtszekerheid en u kunt makkelijk verwijzen.

Lees meer

Vul onderstaand formulier in

Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Vul onderstaand formulier in

Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief