Burgers sneller geholpen door Versneld loket in Schuldhulpverlening

Gesprek met adviseur
Blijf op de hoogte
Volg ons op LinkedIn

Burgers sneller geholpen door Versneld Loket in Schuldhulpverlening

Gemeentebeleid omtrent schuldhulpverlening is gebaseerd op een gedegen begeleiding van schulphulpbehoevenden met veel aandacht voor het persoonlijk welzijn van de burger. Gemeenten zijn vaak ingesteld op maatwerk. Er is een groot aanbod van laagdrempelige dienstverlening en een verscheidenheid aan trajecten waarin de schuldhulpverlener op zoek gaat naar de best passende oplossing. De keerzijde van deze aanpak is dat trajecten binnen schuldhulpverlening lang duren. Iemand in de schuldhulpverlening is gemiddeld 6 maanden tot een jaar bezig om de schuldregeling op de rit te krijgen.


Behoefte naar sneller schuldenvrij

In deze tijd, waarin veel ondernemers en zzp-ers in de problemen zijn geraakt of dreigen te raken, neemt de vraag naar schuldhulp sterk toe. De behoefte ligt niet op persoonlijke begeleiding maar bij hulp om snel uit de schulden te zijn en weer actief te kunnen zijn op de arbeidsmarkt. De focus van schuldhulpverlening ligt, naast de schuldproblematiek, ook bij de inspanningsverplichting om de burger te begeleiden naar het genereren van inkomen. Hoe langer iemand in de bijstand zit, hoe lastiger het immers wordt om terug te keren naar betaald werk. Voor gemeenten zijn dit langlopende trajecten waarbij het soms jaren duurt voordat een burger succesvol geholpen wordt met een schuldenvrije toekomst. Dit betekent in de praktijk ook vaak een extra belasting voor de medewerkers binnen de gemeente. Aan de andere kant worden schuldeisers juist ongeduldig. Kan dat niet slimmer, sneller en efficiënter?


Versneld Loket

Ja, dat kan! Door het opzetten van een Versneld Loket (of verkorte route). Door werkprocessen anders in te richten en de burgers direct bij de aanvraag te leiden naar het juiste loket. Een hulpvraag kan je met behulp van een aantal criteria sturen naar het Versneld Loket. Dit loket is speciaal ingericht voor burgers die beseffen in welke situatie zij zijn beland, die geen onderliggende problemen hebben zoals een verslaving en die een goed overzicht hebben van hun financiële situatie en de lopende schulden. Onze dagelijkse praktijk is dat, zodra je mensen uit deze groep direct helpt, de doorlooptijden drastisch naar beneden gaan. Zo is er meer tijd voor de complexe gevallen en belangrijker nog, de burger is zelfredzaam en wordt sneller op weg geholpen om weer financieel gezond aan de maatschappij deel te kunnen nemen.

Deze aanpak is gericht op het signaleren en uitvragen van de juiste gegevens aan het begin van het proces. Vervolgens worden schuldhulpbehoevenden die in aanmerking komen naar een apart team verwezen. Binnen dit team met korte communicatielijnen en diverse specialisten is er een snelle en warme overdracht naar de verschillende teams. Doel is om iemand met behulp van deze werkwijze binnen 6 tot 8 weken op weg te helpen.


Succes bij opvolgende fases

Het succes van deze snelle route is mede afhankelijk van de kennis over schuldhulpverlening van diegene die het eerste gesprek voert met de burger. Een goed getrainde specialist binnen het team die de eerste bevraging doet, zorgt voor de juiste afweging in deze fase.

De volgende stap is de juiste aanlevering van gegevens. Bepaal vooraf welke informatie er minimaal nodig is en voorkom dat er direct een grote hoeveelheid aan gegevens wordt opgevraagd. Dit zorgt voor vertraging en is in veel gevallen niet noodzakelijk om tot de kern van het probleem en daarmee de oplossing te komen. Uiteraard wordt de schuldenaar geholpen bij het aanleveren en inventariseren van de juiste gegevens die nodig zijn voor het schuldregeltraject. Binnen het team Versneld loket worden de gegevens geïnventariseerd en wordt een plan van aanpak opgemaakt.

In de laatste fase wordt het budgetbeheer en het schuldregeltraject ingezet. 

Advies

Cannock Chase Public heeft ruim 30 jaar ervaring op het gebied van schuldhulpverlening. Wij hebben door onze jarenlange ervaring veel kennis opgedaan binnen het sociaal domein. Met onze detacheringsdiensten bieden wij landelijke ondersteuning middels de inzet van meer dan 40 vakspecialisten bij u op locatie. Vanuit onze adviesdienst helpen wij gemeenten op weg om processen te optimaliseren en pilotprojecten zoals bovenstaande versnelde route op te starten en te implementeren.

Persoonlijk contact is de sleutel tot het oplossen van problemen.

Nieuws

Nieuws
2023-03-23 00:00:00

Sociale huisbezoeken als effectief middel bij financiƫle problemen

Maatschappelijk verantwoord invorderen staat hoog op de agenda bij gemeenten en waterschappen. Door de forse stijging van vaste lasten in 2021 en 2022 komen steeds meer Nederlandse huishoudens in financiële problemen. Het CPB (Centraal Plan Bureau) denkt dat het aantal in 2023 op kan lopen tot 500.000 huishoudens. Door snel en persoonlijk met deze burgers in contact te komen, kunnen gemeenten vroegtijdig concrete hulp bieden. Een efficiënte manier om persoonlijk in contact te komen zijn sociale huisbezoeken.  

Lees meer

Nieuws
2023-03-23 00:00:00

Berekening beslagvrije voet 2023

De herberekening van de beslagvrije voet is de afgelopen periode flink in het nieuws geweest. Het kabinet heeft het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen verhoogd met 10,15%. De achterliggende gedachte is dat werken zo meer loont en de gevolgen van de inflatie voor de koopkracht enigszins worden gecompenseerd. Wat niet is meegenomen in de gedachtegang van het Rijk is dat dit zeer nadelig uitpakt voor de debiteuren waarbij beslag is gelegd op het inkomen. De 10,15% verhoging vloeit dan namelijk rechtstreeks naar de schuldeiser, aangezien de beslagvrije voet niet (direct) wordt aangepast op de verhoging. Dit probleem speelt zowel bij mensen die loon ontvangen als bij uitkeringsgerechtigden, met uitzondering van bijstandsgerechtigden. Bij bijstand is de beslagvrije voet altijd een percentage van de uitkering. De inhouding wordt dan automatisch aangepast. 


Sinds de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking is getreden dient de beslagvrije voet (bvv) via een rekentool tot stand te komen. Daarnaast heeft elke beslaglegger de verplichting om de bvv iedere 12 maanden te herberekenen. Lokale overheden maken hiervoor gebruik van de diensten van het Inlichtingenbureau (IB) of de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG). Cannock Chase Public maakt gebruik van de diensten van SNG. 

Lees meer

Vul onderstaand formulier in

Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Vul onderstaand formulier in

Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief