Burgers sneller geholpen door Versneld loket in Schuldhulpverlening

Gesprek met adviseur
Blijf op de hoogte
Volg ons op LinkedIn

Burgers sneller geholpen door Versneld Loket in Schuldhulpverlening

Gemeentebeleid omtrent schuldhulpverlening is gebaseerd op een gedegen begeleiding van schulphulpbehoevenden met veel aandacht voor het persoonlijk welzijn van de burger. Gemeenten zijn vaak ingesteld op maatwerk. Er is een groot aanbod van laagdrempelige dienstverlening en een verscheidenheid aan trajecten waarin de schuldhulpverlener op zoek gaat naar de best passende oplossing. De keerzijde van deze aanpak is dat trajecten binnen schuldhulpverlening lang duren. Iemand in de schuldhulpverlening is gemiddeld 6 maanden tot een jaar bezig om de schuldregeling op de rit te krijgen.


Behoefte naar sneller schuldenvrij

In deze tijd, waarin veel ondernemers en zzp-ers in de problemen zijn geraakt of dreigen te raken, neemt de vraag naar schuldhulp sterk toe. De behoefte ligt niet op persoonlijke begeleiding maar bij hulp om snel uit de schulden te zijn en weer actief te kunnen zijn op de arbeidsmarkt. De focus van schuldhulpverlening ligt, naast de schuldproblematiek, ook bij de inspanningsverplichting om de burger te begeleiden naar het genereren van inkomen. Hoe langer iemand in de bijstand zit, hoe lastiger het immers wordt om terug te keren naar betaald werk. Voor gemeenten zijn dit langlopende trajecten waarbij het soms jaren duurt voordat een burger succesvol geholpen wordt met een schuldenvrije toekomst. Dit betekent in de praktijk ook vaak een extra belasting voor de medewerkers binnen de gemeente. Aan de andere kant worden schuldeisers juist ongeduldig. Kan dat niet slimmer, sneller en efficiënter?


Versneld Loket

Ja, dat kan! Door het opzetten van een Versneld Loket (of verkorte route). Door werkprocessen anders in te richten en de burgers direct bij de aanvraag te leiden naar het juiste loket. Een hulpvraag kan je met behulp van een aantal criteria sturen naar het Versneld Loket. Dit loket is speciaal ingericht voor burgers die beseffen in welke situatie zij zijn beland, die geen onderliggende problemen hebben zoals een verslaving en die een goed overzicht hebben van hun financiële situatie en de lopende schulden. Onze dagelijkse praktijk is dat, zodra je mensen uit deze groep direct helpt, de doorlooptijden drastisch naar beneden gaan. Zo is er meer tijd voor de complexe gevallen en belangrijker nog, de burger is zelfredzaam en wordt sneller op weg geholpen om weer financieel gezond aan de maatschappij deel te kunnen nemen.

Deze aanpak is gericht op het signaleren en uitvragen van de juiste gegevens aan het begin van het proces. Vervolgens worden schuldhulpbehoevenden die in aanmerking komen naar een apart team verwezen. Binnen dit team met korte communicatielijnen en diverse specialisten is er een snelle en warme overdracht naar de verschillende teams. Doel is om iemand met behulp van deze werkwijze binnen 6 tot 8 weken op weg te helpen.


Succes bij opvolgende fases

Het succes van deze snelle route is mede afhankelijk van de kennis over schuldhulpverlening van diegene die het eerste gesprek voert met de burger. Een goed getrainde specialist binnen het team die de eerste bevraging doet, zorgt voor de juiste afweging in deze fase.

De volgende stap is de juiste aanlevering van gegevens. Bepaal vooraf welke informatie er minimaal nodig is en voorkom dat er direct een grote hoeveelheid aan gegevens wordt opgevraagd. Dit zorgt voor vertraging en is in veel gevallen niet noodzakelijk om tot de kern van het probleem en daarmee de oplossing te komen. Uiteraard wordt de schuldenaar geholpen bij het aanleveren en inventariseren van de juiste gegevens die nodig zijn voor het schuldregeltraject. Binnen het team Versneld loket worden de gegevens geïnventariseerd en wordt een plan van aanpak opgemaakt.

In de laatste fase wordt het budgetbeheer en het schuldregeltraject ingezet. 

Advies

Cannock Chase Public heeft ruim 30 jaar ervaring op het gebied van schuldhulpverlening. Wij hebben door onze jarenlange ervaring veel kennis opgedaan binnen het sociaal domein. Met onze detacheringsdiensten bieden wij landelijke ondersteuning middels de inzet van meer dan 40 vakspecialisten bij u op locatie. Vanuit onze adviesdienst helpen wij gemeenten op weg om processen te optimaliseren en pilotprojecten zoals bovenstaande versnelde route op te starten en te implementeren.

Persoonlijk contact is de sleutel tot het oplossen van problemen.

Nieuws

Nieuws
2022-01-12 00:00:00

Axiom Partners neemt credit management tak DAS Holding N.V. over

Private Equity organisatie zet met Nederlandse overname nieuwe stap richting verdere internationale groei

Amsterdam, 12 januari 2022 – Private equity organisatie Axiom Partners neemt per direct de belangen in Cannock-EDR Holding B.V. en haar dochtermaatschappijen van DAS Holding N.V. over. Hiermee lijft Axiom Partners de gehele credit managementtak van DAS Holding in, de grootste credit managementorganisatie van Nederland met een jaaromzet van 32 miljoen euro. De overname past in de strategie van Axiom Partners, dat een bestendige internationale groei nastreeft; DAS focust zich op haar kernactiviteiten. Recent nam Axiom al het Nederlandse De Staffing Group over, met een jaaromzet 450 miljoen euro.

De transactie betreft Cannock-EDR Holding (CEH) en haar dochtermaatschappijen Cannock Incasso Rotterdam B.V., Cannock Chase Holding B.V. én al haar werkmaatschappijen en EDR Credit Services, bestaande uit Economic Data Resources B.V. en DRA Debt Recovery Agency B.V. inclusief Assensia. Zowel het huidige personeelsbestand als het management blijft ongewijzigd. Guus Franke, oprichter en CEO van Axiom, sluit niet uit dat er in de nabije toekomst meerdere overnames gaan volgen in nieuwe sectoren. “Axiom gaat investeren in CEH en breiden onder meer de financiële producten uit.” 

Internationale groei

Axiom Partners ziet kansen voor een internationale groeistrategie voor CEH in combinatie met het toevoegen van financieringsproducten voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Traditionele banken bedienen dit segment steeds minder. Axiom Partners mikt dan ook op de combinatie van credit management en het financieren van bedrijven middels factoring en overige financieringsproducten. Ook dienstverlening op het gebied van non-performing loans (NPL) is onderdeel van het geheel. Guus Franke: “CEH is een belangrijke speler in credit management landschap. We zien de mogelijkheid om in Europa het verschil te maken. We richten ons daarbij op outsourcing en dienstverlening. Aan de hand van onze visie om pan-Europese speler te worden, sluit ik niet uit dat er meerdere overnames volgen.”

Dienstverlening DAS efficiënter

DAS beoogt de dienstverlening beter en efficiënter te maken. Hanneke Jukema, CEO van DAS: “We zijn ervan overtuigd dat DAS haar dienstverlening kan versterken en verbeteren als we ons volledig richten op onze kernactiviteiten. De synergie met de bovengenoemde activiteiten van DAS (Rechtsbijstand) was in praktijk onvoldoende aanwezig. We zijn hard bezig om onze dienstverlening aan de klanten verder te verbeteren.”

Over Axiom Partners

Axiom Partners is een investeerder met vestigingen in Zürich, Amsterdam en Londen. De Zwitserse private equity organisatie werkt samen met en voor institutionele beleggers, asset managers en internationale banken. Behalve adviserend is Axiom als professionele investeerder actief betrokken bij verschillende organisaties. Recent nam Axiom het Nederlandse De Staffing Groep(DSG) over (jaaromzet 450 miljoen euro). Axiom Partners beheert op dit moment meer dan één miljard euro omzet. Het team van Axiom heeft jarenlange ervaring in onder meer corporate finance, fusie en overnames en beschikt over een uitgebreid internationaal netwerk in de financiële wereld, waaronder banken en institutionele beleggers. Naast investeringen in Zwitserland en Duitsland voert Axiom Partners een strategie volgens het buy & build principe, in de staffing én in de financiële sector. Het management sluit investeringen in nieuwe sectoren voor de nabije toekomst niet uit.

Lees meer

Nieuws
2022-01-03 00:00:00

Kostenoverzicht Kostenwet 2022

Bekijk het overzicht van de diverse kosten waaruit het bedrag van een dwangbevel bestaat:  het verschuldigde belastingbedrag, de aanmaningskosten en de dwangbevelkosten. 

Lees meer

Vul onderstaand formulier in

Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Vul onderstaand formulier in

Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief