Burgers sneller geholpen door Versneld loket in Schuldhulpverlening

Gesprek met adviseur
Blijf op de hoogte
Volg ons op LinkedIn

Burgers sneller geholpen door Versneld Loket in Schuldhulpverlening

Gemeentebeleid omtrent schuldhulpverlening is gebaseerd op een gedegen begeleiding van schulphulpbehoevenden met veel aandacht voor het persoonlijk welzijn van de burger. Gemeenten zijn vaak ingesteld op maatwerk. Er is een groot aanbod van laagdrempelige dienstverlening en een verscheidenheid aan trajecten waarin de schuldhulpverlener op zoek gaat naar de best passende oplossing. De keerzijde van deze aanpak is dat trajecten binnen schuldhulpverlening lang duren. Iemand in de schuldhulpverlening is gemiddeld 6 maanden tot een jaar bezig om de schuldregeling op de rit te krijgen.


Behoefte naar sneller schuldenvrij

In deze tijd, waarin veel ondernemers en zzp-ers in de problemen zijn geraakt of dreigen te raken, neemt de vraag naar schuldhulp sterk toe. De behoefte ligt niet op persoonlijke begeleiding maar bij hulp om snel uit de schulden te zijn en weer actief te kunnen zijn op de arbeidsmarkt. De focus van schuldhulpverlening ligt, naast de schuldproblematiek, ook bij de inspanningsverplichting om de burger te begeleiden naar het genereren van inkomen. Hoe langer iemand in de bijstand zit, hoe lastiger het immers wordt om terug te keren naar betaald werk. Voor gemeenten zijn dit langlopende trajecten waarbij het soms jaren duurt voordat een burger succesvol geholpen wordt met een schuldenvrije toekomst. Dit betekent in de praktijk ook vaak een extra belasting voor de medewerkers binnen de gemeente. Aan de andere kant worden schuldeisers juist ongeduldig. Kan dat niet slimmer, sneller en efficiënter?


Versneld Loket

Ja, dat kan! Door het opzetten van een Versneld Loket (of verkorte route). Door werkprocessen anders in te richten en de burgers direct bij de aanvraag te leiden naar het juiste loket. Een hulpvraag kan je met behulp van een aantal criteria sturen naar het Versneld Loket. Dit loket is speciaal ingericht voor burgers die beseffen in welke situatie zij zijn beland, die geen onderliggende problemen hebben zoals een verslaving en die een goed overzicht hebben van hun financiële situatie en de lopende schulden. Onze dagelijkse praktijk is dat, zodra je mensen uit deze groep direct helpt, de doorlooptijden drastisch naar beneden gaan. Zo is er meer tijd voor de complexe gevallen en belangrijker nog, de burger is zelfredzaam en wordt sneller op weg geholpen om weer financieel gezond aan de maatschappij deel te kunnen nemen.

Deze aanpak is gericht op het signaleren en uitvragen van de juiste gegevens aan het begin van het proces. Vervolgens worden schuldhulpbehoevenden die in aanmerking komen naar een apart team verwezen. Binnen dit team met korte communicatielijnen en diverse specialisten is er een snelle en warme overdracht naar de verschillende teams. Doel is om iemand met behulp van deze werkwijze binnen 6 tot 8 weken op weg te helpen.


Succes bij opvolgende fases

Het succes van deze snelle route is mede afhankelijk van de kennis over schuldhulpverlening van diegene die het eerste gesprek voert met de burger. Een goed getrainde specialist binnen het team die de eerste bevraging doet, zorgt voor de juiste afweging in deze fase.

De volgende stap is de juiste aanlevering van gegevens. Bepaal vooraf welke informatie er minimaal nodig is en voorkom dat er direct een grote hoeveelheid aan gegevens wordt opgevraagd. Dit zorgt voor vertraging en is in veel gevallen niet noodzakelijk om tot de kern van het probleem en daarmee de oplossing te komen. Uiteraard wordt de schuldenaar geholpen bij het aanleveren en inventariseren van de juiste gegevens die nodig zijn voor het schuldregeltraject. Binnen het team Versneld loket worden de gegevens geïnventariseerd en wordt een plan van aanpak opgemaakt.

In de laatste fase wordt het budgetbeheer en het schuldregeltraject ingezet. 

Advies

Cannock Chase Public heeft ruim 30 jaar ervaring op het gebied van schuldhulpverlening. Wij hebben door onze jarenlange ervaring veel kennis opgedaan binnen het sociaal domein. Met onze detacheringsdiensten bieden wij landelijke ondersteuning middels de inzet van meer dan 40 vakspecialisten bij u op locatie. Vanuit onze adviesdienst helpen wij gemeenten op weg om processen te optimaliseren en pilotprojecten zoals bovenstaande versnelde route op te starten en te implementeren.

Persoonlijk contact is de sleutel tot het oplossen van problemen.

Nieuws

Algemeen
2022-06-13 00:00:00

Cannock Chase Public & NSR

Behaalde resultaten Q1 2022

Sinds medio Q4 2021 werken we samen met NSR/Geldfit om mensen structureel uit de schulden te helpen. Onze medewerkers helpen mensen met geldzorgen door hen vroegtijdig, via het NSR-platform Geldfit.nl/cannock naar een laagdrempelige route voor passende schuldhulp te wijzen. Daarmee worden schulden beperkt of zelfs voorkomen en werken wij samen met de NSR aan een Nederland zonder geldzorgen.

In Q1 2022 hebben bijna 95.000 mensen een eerste stap gezet naar financiële gezondheid door te bellen met de hulplijn van de NSR (0800 8115) of via een online test zelfinzicht gekregen door een persoonlijk advies.

Als organisatie zijn wij enorm trots dat we hier een bijdragen aan mogen leveren!

Lees meer

Algemeen
2022-06-13 00:00:00

Traineeships Cannock Chase Public

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

De media staan er vol mee: hoogspanning op de arbeidsmarkt! De werkloosheid in Nederland is nog niet eerder zo laag geweest en de krapte op de arbeidsmarkt nog niet eerder zo groot. Tegelijkertijd neemt de vraag naar gespecialiseerd personeel toe en is het niet de verwachting dat dit op korte termijn gaat veranderen. Tel daarbij op de vergrijzing van de beroepsbevolking, de ontwikkelingen in het publieke domein zoals de Kinderopvang, Toeslagaffaire, invordering TOZO, de oplopende inflatie en de implementatie van sociaal verantwoord invorderen. Dit alles zorgt voor een enorme werkdruk, ook in de publieke sector.


Tijdelijk inhuur van specialisten is voor veel gemeentelijke organisaties een passende oplossing, maar de marktontwikkelingen hebben ook in de arbeidsbemiddeling een enorme impact. Bij ons, maar ook bij onze concullega’s. Dit vraagt om flexibiliteit en creatieve oplossingen, waarin zowel de organisaties aan de vraagkant als aanbodkant een essentiële rol spelen. Met partnering kunnen wij een toekomstig (structureel) tekort aan invorderingsmedewerkers (deels) voorkomen.


Lees meer

Vul onderstaand formulier in

Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Vul onderstaand formulier in

Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief