Bestuursrechtelijke vorderingen en dwangsommen

Gesprek met adviseur
Blijf op de hoogte
Volg ons op LinkedIn
Met onze specialist Marcel Roukens

Bestuursrechtelijke vorderingen en dwangsommen

Lokale overheden, zoals gemeenten, treden zelf op tegen burgers en ondernemers die overlast veroorzaken. Dit kan door inzet van de Bestuurlijke Boete Overlast Openbare Ruimte maar ook via het bestuursrecht en zogenaamde bestuursrechtelijke vorderingen. Het bestuursrecht is een specialistische tak en elke zaak is uniek. De gemene deler in deze zaken is dat bij al deze vorderingen sprake is van een illegale situatie. Met het opleggen van een dwangsom of bestuursrechtelijke boete worden overtreders aangepakt. Cannock Chase Public ondersteunt gemeenten en andere overheidsorganen met invorderen van bestuursrechtelijke vorderingen en opgelegde dwangsommen.

Bestuursrechtvorderingen hebben vaak betrekking op handhaving. Overheden, meestal gaat het om gemeenten, moeten zelf optreden tegen overlast in de openbare ruimte. Om de kans te vergroten dat dit op de correcte manier wordt aangepakt, is het belangrijk dat alle stappen goed worden doorlopen. Dat zorgt regelmatig voor uitdagingen bij gemeenten. Omdat bijvoorbeeld de capaciteit of kennis ontbreekt. Zonde, want door het uitschrijven van bestuursrechtelijke boetes laat je als gemeente zien dat er serieus werk wordt gemaakt van overlast. En van de handhavingsfunctie, wat ervoor zorgt dat ongewenste situaties in de toekomst worden voorkomen. 


Innen van bestuursrechtelijke vorderingen

Juridisch specialist Marcel Roukens houdt zich al meer dan 20 jaar bezig met vorderingen binnen het bestuursrecht. Hij legt uit op welke manier Cannock Chase Public gemeenten hierin begeleidt en vertelt over de valkuilen bij de inning van deze posten.

“Ons doel is altijd om de opdrachtgever te voorzien van alle informatie. We begeleiden, geven tips en controleren of de gemeente op de goede manier het traject doorloopt. Dat vergroot de kans dat het gewenste eindresultaat wordt behaald: het innen van de vordering.”  


Illegale situaties aanpakken

“Gemeenten en andere overheidsinstanties moeten illegale situaties zelf aanpakken en handhaven om overlast en overtredingen van wetten en regels te voorkomen”, zo vertelt Marcel. “Zij kunnen bestuursrechtelijke vorderingen opleggen om ongewenst gedrag te bestraffen, een actie af te dwingen of juist af te wenden. Daarvoor zijn bestuurlijke boetes, last onder dwangsom en bestuursdwang in het leven geroepen.”

Bestuurlijke boetes worden opgelegd voor kleine overtredingen, hoewel de bedragen fors op kunnen lopen. Wanneer je je als burger of ondernemer niet houdt aan de regels of voorschriften, mag de gemeente hiervoor een boete geven. Marcel: “De boete is een opgelegde straf aan de overtreder(s) van de regel(s). Bovendien moet het toekomstige overtreders afschrikken.”

De last onder dwangsom wordt opgelegd bij verschillende verstoringen van de openbare orde of om overlast te voorkomen. Hierbij wordt niet direct een financiële sanctie opgelegd, maar wel aangekondigd wat de hoogte van de dwangsom is wanneer de overtreder niet aan de voorwaarden voldoet. De dwangsom moet worden betaald als je voor de genoemde datum niet aan de voorwaarden hebt voldaan. De last onder bestuursdwang kan voor dezelfde situaties worden ingezet. Hierbij grijpt de gemeente zelf in en stelt de overtreder vervolgens aansprakelijk voor de gemaakte kosten voor de handeling.


Grootste uitdagingen van gemeenten

Een van de grootste uitdagingen van gemeenten is de verjaringstermijn van dwangsommen”, vertelt Marcel. Die termijn is relatief kort, namelijk 1 jaar, en moet daarom scherp in de gaten worden gehouden. Besluitvorming kan lang duren en bezwaar kan vertragen. Het zou zonde zijn als de vordering hierdoor verjaart en de gemeente kan fluiten naar het geld. We zien ook regelmatig dat door de gemeente verkeerde tarieven worden gehanteerd.” Marcel en zijn collega’s weten precies waar gemeenten op moeten letten. Dat vergroot de kans dat de vordering uiteindelijk wordt geïnd.

Hulp bij het innen van bestuursrechtelijke vorderingen

Om het innen van deze vorderingen op de best mogelijke manier uit te voeren moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Marcel vertelt hoe Cannock Chase Public gemeenten hierbij ondersteunt: Wij zijn helemaal ingericht op brede ondersteuning bij bestuursrechtelijke vorderingen. Elke casus wordt door één van onze specialisten met een frisse blik bekeken. Is hier op de juiste manier aangemaand? Dreigt de vordering te verjaren? Zijn de correcte kosten opgeboekt? Onze expertise op dit gebied zorgt ervoor dat we gemeenten goed kunnen helpen. Niet alleen op het moment bij het innen van de vordering, maar ook bij het voorkomen van problemen bij het innen in de toekomst. Soms zijn kleine aanpassingen in de procedure al voldoende.

Eerlijk advies

Cannock Chase Public biedt professionele ondersteuning bij het inningsproces van bestuursrechtelijke vorderingen en geeft altijd een eerlijk advies. Marcel: We proberen elke opdrachtgever te laten zien hoeveel toegevoegde waarde onze expertise oplevert. Maar we zijn ook eerlijk. Is er geen verhaal bij een debiteur? Dan adviseren we, met een onderbouwing, waarom het verstandig is te stoppen met de inning.

Heeft uw gemeente hulp nodig bij het innen van bestuursrechtelijke boetes en dwangsommen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. We vertellen graag meer!

Jaco Baven

Wilt u vrijblijvend advies?

Jaco Baven
directeur

Nieuws

Nieuws
2021-12-01 00:00:00

Cannock Chase Public bestaat 30 jaar!

Cannock Chase Public en Cannock vieren samen het 30 jarig bestaan. Wat een mijlpaal! Van een klein invorderings- en advieskantoor in een garagebox in Druten zijn we uitgegroeid tot een toonaangevende specialist in het opzetten en uitvoeren van invorderingstrajecten in de publieke sector. In dit artikel nemen we u in vogelvlucht mee in 30 jaar Cannock Chase Public.

Lees meer

Nieuws
2021-11-23 00:00:00

SCOPE voor gemeenten: meer inzicht in het invorderingsproces

Hoe ziet het invorderingsproces eruit binnen uw organisatie? Zijn alle elementen optimaal ingericht om uw proces zo efficiënt en goed mogelijk te laten verlopen? Wij toetsen ook of het invorderingsproces overeenkomt met de vernieuwde invorderingswet in combinatie met uw eigen invorderingsbeleid. De SCOPE van Cannock Chase Public geeft antwoord op die vragen. Onze consultants voeren in korte tijd een uitgebreide analyse uit en stellen een rapport op met de bevindingen én concrete verbeterpunten.

Lees meer

Vul onderstaand formulier in

Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Neem contact op met Jaco Baven via
onderstaand formulier.


Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief